You are here:

Slovenija

Slovenija

Smještena u središnjoj Europi, Slovenija graniči s Italijom na zapadu, Austrijom na sjeveru, Hrvatskom na jugu u jugoistoku i Mađarskom na sjeveroistoku. Sjeverom države prevladavaju Alpe, dok se na jugu nalazi regija Kras, puna krških špilja i riječnih dolina. Slovenija ima obalu uz Jadransko more, smještenu između Italije i Hrvatske i dugu 43 km.

Najvažniji sektori slovenskoga gospodarstva u 2014. bili su industrija (27,1 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (17,0 %).

Glavni slovenski izvozni i uvozni partneri su Njemačka, Italija i Austrija.

Glavni grad: Ljubljana

Površina: 20 273 km2

Broj stanovnika: 2 062 874 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog broja stanovnika EU-a: 0,4 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 38,543 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezik EU-a: slovenski

Politički sustav: unitarna višestranačka zastupnička demokratska republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 8

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2007.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedanje Vijećem: Slovenija je dosad jednom preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a 2008.

Slovenija u EU-u

Europski parlament

Slovenija ima 8 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Sloveniji slovenščina

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluje 39 predstavnika slovenske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi slovenskog predsjedanja:

Siječanj – lipanj 2008.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Violeta Bulc English povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Slovenija, a zadužena je za promet.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Sloveniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Slovenija ima 7 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Slovenija ima 7 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženim zakonima kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Slovenija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća slovenskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Slovenija pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima??

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini.

Pregled financijskih odnosa Slovenije s EU-om u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Sloveniji: 1,142 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Sloveniji izražena kao postotak slovenskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 3,12 %
  • ukupni doprinos Slovenije proračunu EU-a: 0,327 milijardi EUR
  • doprinos Slovenije proračunu EU-a kao postotak slovenskog BND-a: 0,89 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Sloveniji financira EU

Novcem koji Slovenija uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Sloveniju.

Praktične informacije o Sloveniji