You are here:

An tSlóivéin

An tSlóivéin

Tá an tSlóivéin suite sa taobh ó dheas de limistéar láir na hEorpa. Tá teorainn aici leis an Iodáil san iarthar, leis an Ostair sa tuaisceart, leis an gCróit sa deisceart agus san oirdheisceart, agus leis an Ungáir san oirthuaisceart. Na hAlpa atá i dtuaisceart na tíre. Ardchlár Carst atá in iardheisceart na tíre, réigiún ina bhfuil a lán pluaiseanna agus cainneoin aolchloiche. Tá cósta na Slóivéine 43km ar fad. Tá sé le hais Mhuir Aidriad idir an Iodáil agus an Chróit.

Seo na hearnálacha is mó a bhí i ngeilleagar na Slóivéine in 2014 – an tionsclaíocht (27.1 %); an trádáil mhórdhíola agus mhiondíola, seirbhísí iompair, cóiríochta agus bia (20.4 %) agus an córas riaracháin phoiblí, seirbhísí cosanta, oideachais, sláinte agus oibre sóisialta (17.0 %).

Is iad an Ghearmáin, an Iodáil agus an Ostair na tíortha is mó a n-easpórtálann sí earraí chucu agus a n-iompórtálann sí earraí uathu.

Príomhchathair: Liúibleána

Achar na tíre: 20 273 km2

Daonra: 2 062 874 (2015)

Daonra mar % de dhaonra iomlán an AE: 0.4 % (2015)

Olltáirgeacht intíre: EUR 38.543 billiún (2015)

Teangacha oifigiúla de chuid an AE: an tSlóivéinis

Córas polaitíochta: poblacht pharlaiminteach

Ina Ballstát den AE ón: 1 Bealtaine 2004

Líon a Feisirí i bParlaimint na hEorpa: 8

Airgeadra: Euro. Ball den limistéar euro български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska ón 1 Eanáir 2007

Limistéar Schengen: Tá an tSlóivéin ina ball de Limistéar Schengen ón 21 Nollaig 2007

Uachtaránacht na Comhairle:  Bhí Uachtaránacht Chomhairle an AE faoi chúram na Slóivéine an t-aon uair amháin riamh in 2008.

An tSlóivéin san AE

Parlaimint na hEorpa

Tá 8 bhFeisire ag an tSlóivéin i bParlaimint na hEorpa. Seo roinnt eolais faoi na Feisirí sin.

Oifig Pharlaimint na hEorpa sa tSlóivéin slovenščina

Comhairle an AE

Is é a dhéantar i gComhairle an AE go dtagann airí náisiúnta le chéile go rialta le dlíthe an AE a ghlacadh agus a mbeartais a chomhordú. Bíonn ionadaithe as rialtas na Slóivéine i láthair go rialta ag cruinnithe na Comhairle. Ní hiad na hionadaithe céanna a bhíonn i láthair ag gach cruinniú – tá sin ag brath ar an réimse beartais.

Uachtaránacht Chomhairle an AE

Ní uachtarán buan amháin (fearacht Uachtaráin an Choimisiúin agus na Parlaiminte) atá ar Chomhairle an AE. Ina ionad sin, is í an tír a bhfuil uachtaránacht na Comhairle faoina cúram a stiúrann an obair sin. Bíonn an ról sin ag gach Ballstát ar a sheal ar feadh 6 mhí.

Le linn na tréimhse 6 mhí sin, bíonn airí ó rialtas thír na huachtaránachta i bhfeighil ar chruinnithe na Comhairle sna réimsí beartais éagsúla, glacann siad páirt i leagan amach chláir na gcruinnithe sin agus éascaíonn siad an caidreamh le hinstitiúidí eile an AE.

Na tréimhsí a raibh an uachtaránacht faoi chúram na Slóivéine lena linn:

Ean-Meith 2008

Tuilleadh eolais faoin uachtaránacht atá ar Chomhairle an AE faoi láthair Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

An Coimisiún Eorpach

Is í Violeta Bulc English an té a cheap an tSlóivéin ina Coimisinéir ar an gCoimisiún Eorpach. Iompar an cúram atá uirthi.

Tá oifig áitiúil ag an gCoimisiún i ngach Ballstát. "Ionadaíochtaí an Choimisiúin" a thugtar ar na hoifigí sin.

Ionadaíocht an Choimisiúin sa tSlóivéin

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa

7 n-ionadaí English ag an tSlóivéin ar an gCoiste Eacnamaíoch agus Sóisialta. Eagraíocht chomhairleach atá sa choiste sin – ina bhfuil fostóirí, oibrithe agus grúpaí leasa eile. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le go mbeidh tuiscint níos fearr acu ar an tionchar a bheadh ag na dlíthe sin ar dhálaí oibre agus sóisialta sna Ballstáit.

Coiste na Réigiún

7 n-ionadaí English ag an tSlóivéin ar Choiste na Réigiún, sin tionól d'ionadaithe réigiúnacha agus áitiúla ar leibhéal an AE. Téann na hinstitiúidí i dteagmháil leis an gcoiste sin chun comhairle a fháil i dtaobh dlíthe atá beartaithe le gur féidir an dearcadh atá ag gach réigiún faoi leith san AE i dtaobh na ndlíthe sin a thuiscint agus a chur san áireamh.

Buanionadaíocht chuig an AE

Bíonn an tSlóivéin i dteagmháil freisin le hinstitiúidí an AE tríd an mbuanionadaíocht atá aici sa Bhruiséil. Sin "ambasáid na Slóivéine chuig an AE" agus is é is príomhchúram di deimhin a dhéanamh de go bhfuil leasanna agus beartais na tíre á gcur chun cinn go héifeachtach san AE.

Buiséid agus Maoiniú

An méid airgid a thugann an tSlóivéin don AE agus an méid a fhaigheann sí ar ais

Tá an méid airgid a íocann na Ballstáit isteach i mbuiséad an AE roinnte go cothrom eatarthu de réir na n-acmhainní atá ag gach tír ar leith. Íocann na tíortha sin a bhfuil geilleagair mhóra acu níos mó airgid isteach sa bhuiséad ná na tíortha sin a bhfuil geilleagair bheaga acu. Níl sé mar aidhm le buiséad an AE an rachmas a athdháileadh, ach cuirtear béim ar riachtanais mhuintir na hEorpa ina n‑iomláine.

Miondealú ar chaidreamh airgeadais na Slóivéine leis an AE in 2014:

  • Caiteachas iomlán an AE sa tSlóivéin – EUR 1.142 billiún
  • Caiteachas iomlán an Aontais, agus é tugtha mar chéatadán d'ollioncam náisiúnta na Slóivéine – 3.12 %
  • Ranníocaíocht iomlán na Slóivéine isteach i mbuiséad an AE – EUR 0.327 billiún
  • Ranníocaíocht na Slóivéine le buiséad an Aontais, agus í tugtha mar chéatadán dá hollioncam náisiúnta – 0.89 %

Tuilleadh figiúirí faoi bhuiséad, ioncam agus caiteachas an AE:

Tionscadail sa tSlóivéin a fuair maoiniú ón AE

An t-airgead a d'íoc an tSlóivéin isteach i mbuiséad an AE, úsáidtear é le cláir agus tionscadail a mhaoiniú i dtíortha uile an AE – m.sh. déanamh bóithre, maoiniú do thaighdeoirí agus cosaint an chomhshaoil.

Tuilleadh eolais faoin gcaoi a dtéann an maoiniú ón AE chun tairbhe don tSlóivéin.

Eolas praiticiúil