You are here:

Словения

Словения

Словения се намира в южната част на Централна Европа и граничи с Италия на запад, с Австрия на север, с Хърватия на юг и югоизток и с Унгария на североизток. В северната част на страната се извисяват Алпите, а в югозападната част се намира платото Карст — регион, изпълнен с варовикови пещери и проломи. Словения има излаз на Адриатическо море между Италия и Хърватия, като дължината на крайбрежната ивица е 43 км.

Най-важните сектори на икономиката на Словения през 2014 г. са били промишлеността (27,1 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (17,0 %).

Основните търговски партньори на Словения са Германия, Италия и Австрия.

Столица: Любляна

Площ: 20 273 км2

Население: 2 062 874 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,4 % (2015 r.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 38,543 милиарда EUR (2015 r.)

Официални езици на ЕС: словенски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 8

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2007 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета:  Словения е била ротационен председател на Съвета на ЕС веднъж — през 2008 г.

Словения в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 8 членове от Словения. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Словения slovenščina

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на словенското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на словенското председателство:

януари — юни 2008 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Словения комисар в Европейската комисия е Виолета Булц English , която отговаря за транспорта.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Словения

Европейски икономически и социален комитет

Словения има 7 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Словения има 7 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Словения поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Словения в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Словения?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Словения с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 1,142 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Словения — 3,12 %
  • Обща вноска на Словения в бюджета на ЕС — 0,327 млрд. евро
  • Вноска на Словения в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,89 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Словения

Средствата, които Словения внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Словения се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация