You are here:

Словения

Словения

Словения се намира в южната част на Централна Европа и граничи с Италия на запад, с Австрия на север, с Хърватия на юг и югоизток и с Унгария на североизток. В северната част на страната се извисяват Алпите, а в югозападната част се намира платото Карст — регион, изпълнен с варовикови пещери и проломи. Словения има излаз на Адриатическо море между Италия и Хърватия, като дължината на крайбрежната ивица е 43 км.

Най-важните сектори на икономиката на Словения през 2014 г. са били промишлеността (27,1 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (17,0 %).

Основните търговски партньори на Словения са Германия, Италия и Австрия.

Столица: Любляна

Площ: 20 273 км2

Население: 2 061 085 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,4 % (2014 r.)

БВП: 37,246 милиарда EUR (2014 r.)

Официални езици на ЕС: словенски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 8

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2007 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета:  Словения е била ротационен председател на Съвета на ЕС веднъж — през 2008 г.

Словения в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 8 членове от Словения. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Словения slovenščina

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на словенското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на словенското председателство:

януари — юни 2008 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Словения комисар в Европейската комисия е Виолета Булц English , която отговаря за транспорта.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Словения

Европейски икономически и социален комитет

Словения има 7 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Словения има 7 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Словения поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Словения в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Словения?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Словения с ЕС през 2013 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 0,814 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от словенския БНД — 2,32 %
  • Обща вноска на Словения в бюджета на ЕС — 0,368 млрд. евро
  • Вноска на Словения в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 1,05 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Словения

Средствата, които Словения внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Словения се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация