You are here:

Slovaška

Slovaška

Slovaška leži v vzhodnem delu Srednje Evrope, na zahodu meji na Češko in Avstrijo, na severu na Poljsko, na vzhodu na Ukrajino in na jugu na Madžarsko. Pogorje Karpati, ki obsega tudi Visoke Tatre, prekriva severno polovico države in tvori naravno razvodje in mejo med Slovaško in Poljsko. V južnem delu države se razteza ravninska donavska nižina.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Slovaške leta 2012 so bili industrija (27,0 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22,3 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (13,3 %).

Glavni izvozni partnerji so Nemčija, Češka in Poljska, glavni uvozni partnerji pa Nemčija, Češka in Rusija.

Glavno mesto: Bratislava

Površina: 49 036 km(2)

Prebivalstvo: 5 415 949 (2014)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 1,1 % (2014)

BDP: 72,134 milijarde evrov (2013)

Uradni jezik EU: slovaščina

Politični sistem: parlamentarna republika

Država članica EU od: 1. maja 2004

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 13

Valuta: članica evroobmočja English od 1. januarja 2009

Članica schengenskega območja? Da, članica schengenskega območja od 21. decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: Slovaška bo Svetu EU predsedovala prvič leta 2016.

Slovaška v EU

Evropski parlament

Iz Slovaške prihaja 13 poslancev Evropskega parlamenta. Več o slovaških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Slovaškem  slovenčina 

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki slovaške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Slovaško predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2016

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Evropska komisija

Član in podpredsednik Evropske komisije iz Slovaške je Maroš Šefčovič English, ki je pristojen za energijsko unijo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Slovaškem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Slovaška ima v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru 9 predstavnikov English. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Slovaška ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 9 predstavnikov English. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Slovaške z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega slovaškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se slovaški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Slovaška prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Slovaške–EU leta 2014:

  • Skupaj finančna sredstva za Slovaško: 2,026 milijonov evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % slovaškega BND: 2,88 %
  • Skupaj slovaški prispevek v proračun EU: 0,713 milijonov evrov
  • Slovaški prispevek v proračun EU v % slovaškega BND: 1,01 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

  • Sredstva EU za Slovaško Englishslovenčina
  • Proračun EU
  • Prihodki in odhodki EU DeutschEnglishfrançais

Projekti na Slovaškem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Slovaška, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Slovaški prinesla sredstva EU.

Praktične informacije