You are here:

Szlovákia

Szlovákia

Szlovákia kelet-közép-európai ország, nyugaton a Cseh Köztársaság és Ausztria, északon Lengyelország, keleten Ukrajna, délen pedig Magyarország határolja. Az ország északi és keleti részén a Kárpátok hegysége húzódik, mely magában foglalja a Magas-Tátrát, ahol a hegylánc legmagasabb csúcsa található. Szlovákia és Lengyelország közötti természetes határvonalként a Magas-Tátra vízválasztót képez a Duna és a Balti-tengerbe ömlő Visztula vízgyűjtő területe között. Az ország déli része síkvidék, a Duna-menti síksághoz tartozik.

2014-ben a szlovák gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (24,7 %), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (22,4 %), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (14,5 %).

Szlovákia elsősorban Németországba, a Cseh Köztársaságba és Lengyelországba exportál árut, a behozatal tekintetében pedig Németország, a Cseh Köztársaság és Ausztria a fő kereskedelmi partnere.

Főváros: Pozsony

Terület: 49 035 km2

Népesség: 5 421 349 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 1,1 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 78,071 milliárd EUR (2015)

Hivatalos uniós nyelv(ek): szlovák

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 13

Pénznem: Euró. (Szlovákia 2009. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: Szlovákia 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: Szlovákia első alkalommal 2016-ban fogja betölteni az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.

Szlovákia az EU-ban

Európai Parlament

Szlovákia 13 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a szlovákiai választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Szlovákiai Tájékoztatási Irodája  slovenčina  

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a szlovák kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A szlovák soros elnökség időszaka(i):

2016. július–december

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szlovák tagja Maroš Šefčovič English , aki az energiaunióért felelős alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Szlovákiai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Szlovákiának 10 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Szlovákiának 9 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Szlovákia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Szlovákia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Szlovákia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Szlovákiában: 1,669 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a szlovák bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,26 %
  • Szlovákia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,625 milliárd EUR
  • Szlovákiának az uniós költségvetésbe történő befizetései a szlovák GNI-hez viszonyítva: 0,85 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Szlovákiában

A tagállamok, így a Szlovákia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Szlovákia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók