You are here:

Slovačka

Slovačka

Slovačka je država u istočnoj središnjoj Europi, a graniči s Češkom i Austrijom na zapadu, Poljskom na sjeveru, Ukrajinom na istoku i Mađarskom na jugu. Karpati se protežu sjevernom polovinom države i uključuju i Visoke Tatre, lanac koji čini prirodnu razvodnicu između Slovačke i Poljske. U južnoj polovini države nalaze se ravnice podunavske nizine.

Najvažniji sektori slovačkoga gospodarstva u 2014. bili su industrija (24,7 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (22,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (14,5 %).

Najvažniji izvozni partneri Slovačke jesu Njemačka, Češka i Poljska, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Češka i Austrija.

Glavni grad: Bratislava

Površina: 49 035 km2

Broj stanovnika: 5 421 349 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog broja stanovnika EU-a: 1,1 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 78,071 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezik EU-a: slovački

Politički sustav: unitarna višestranačka zastupnička demokratska republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 13

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2009.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedavanje Vijećem: Slovačka će po prvi put preuzeti rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a 2016.

Slovačka u EU-u

Europski parlament

Slovačka ima 13 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Slovačkoj  slovenčina  

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluje 35 predstavnika slovačke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi slovačkog predsjedanja:

Srpanj – prosinac 2016.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Maroš Šefčovič English povjerenik je i potpredsjednik Europske komisije kojeg je nominirala Slovačka, a zadužen je za energetsku uniju.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Slovačkoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Slovačka ima 10 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Slovačka ima 9 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženim zakonima kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Slovačka komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća slovačkog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Slovačka pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini.

Pregled financijskih odnosa Slovačke s EU-om u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Slovačkoj: 1,669 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Slovačkoj izražena kao postotak slovačkog bruto nacionalnog dohotka (BND) : 2,26 %
  • ukupni doprinos Slovačke proračunu EU-a: 0,625 milijardi EUR
  • doprinos Slovačke proračunu EU-a kao postotak slovačkog BND-a: 0,85 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Slovačkoj financira EU

Novcem koji Slovačka uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Slovačku.

Praktične informacije o Slovačkoj