You are here:

Slovakiet

Slovakiet

Slovakiet ligger i det østlige Centraleuropa og grænser op til Tjekkiet og Østrig mod vest, Polen mod nord, Ukraine mod øst og Ungarn mod syd. Karpaterne strækker sig over landets nordlige halvdel, hvor Høje Tatra udgør et naturligt afvandingsområde mellem Slovakiet og Polen. I den sydlige halvdel af landet ligger Donausletten.

I 2014 var de vigtigste sektorer i den slovakiske økonomi industri (24,7 %), engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (22,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (14,5 %).

Slovakiets største eksportpartnere er Tyskland, Tjekkiet og Polen, mens landets største importpartnere er Tyskland, Tjekkiet og Østrig.

Hovedstad: Bratislava

Areal: 49 035 km2

Befolkningstal: 5 421 349 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 1,1 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 78,071 milliarder EUR (2015)

Officielle EU-sprog: Slovakisk

Styreform: Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 1. maj 2004

Pladser i Europa-Parlamentet: 13

Valuta: Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2009

Med i Schengenområdet? Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

Formandskab for Rådet: Slovakiet vil for første gang have EU-formandskabet i 2016.

Slovakiet i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 13 slovakiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Slovakiet  slovenčina  

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den slovakiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for slovakiske formandskaber:

Juli-december 2016

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europa-Kommissionen

Slovakiet har udnævnt Maroš Šefčovič English som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er næstformand med ansvar for energiunionen.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Slovakiet

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Slovakiet har 10 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Slovakiet har 9 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Slovakiet kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "slovakisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Slovakiet, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Slovakiets finanser i relation til EU i 2014:

  • EU’s samlede udgifter i Slovakiet – 1,669 milliarder EUR
  • EU's samlede udgifter som % af Slovakiets bruttonationalindkomst (BNI) – 2,26 %
  • Slovakiets samlede bidrag til EU’s budget – 0,625 milliarder EUR
  • Slovakiets bidrag til EU’s budget som % af dets BNI – 0,85 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Slovakiet

De penge, som Slovakiet betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Slovakiet.

Praktiske oplysninger