You are here:

Словакия

Словакия

Словакия е разположена в източната част на Централна Европа и граничи с Австрия и Чешката република на запад, с Полша на север, с Украйна на изток и с Унгария на юг. Карпатите се простират в северната половина на страната и включват Високите Татри, които осигуряват естествен вододел между Словакия и Полша. Южната половина на страната е заета от низините по поречието на река Дунав.

Най-важните сектори на икономиката на Словакия през 2014 г. са били промишлеността (24,7 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (14,5 %).

Словакия изнася най-много стоки в Германия, Чешката република и Полша, а най-много внася от Германия, Чешката република и Австрия.

Столица: Братислава

Площ: 49 035 км2

Население: 5 415 949 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,1 % (2014 г.)

БВП: 75,215 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: словашки

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 13

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2009 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Словакия ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС за пръв път през 2016 г.

Словакия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 13 членове от Словакия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Словакия  slovenčina  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на словашкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на словашкото председателство:

юли — декември 2016 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Словакия комисар в Европейската комисия е Марош Шефчович English , който е заместник-председател и отговаря за енергийния съюз.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Словакия

Европейски икономически и социален комитет

Словакия има 10 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Словакия има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Словакия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Словакия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Словакия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Словакия с ЕС през 2013 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 2,026 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от словашкия БНД — 2,88 %
  • Обща вноска на Словакия в бюджета на ЕС — 0,713 млрд. евро
  • Вноска на Словакия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 1,01 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Словакия

Средствата, които Словакия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Словакия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация