You are here:

Словакия

Словакия

Словакия е разположена в източната част на Централна Европа и граничи с Австрия и Чешката република на запад, с Полша на север, с Украйна на изток и с Унгария на юг. Карпатите се простират в северната половина на страната и включват Високите Татри, които осигуряват естествен вододел между Словакия и Полша. Южната половина на страната е заета от низините по поречието на река Дунав.

Най-важните сектори на икономиката на Словакия през 2014 г. са били промишлеността (24,7 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (14,5 %).

Словакия изнася най-много стоки в Германия, Чешката република и Полша, а най-много внася от Германия, Чешката република и Австрия.

Столица: Братислава

Площ: 49 035 км2

Население: 5 421 349 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 1,1 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 78,071 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: словашки

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 13

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2009 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Словакия ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС за пръв път през 2016 г.

Словакия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 13 членове от Словакия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Словакия  slovenčina  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на словашкото правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на словашкото председателство:

юли — декември 2016 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Европейска комисия

Предложеният от Словакия комисар в Европейската комисия е Марош Шефчович English , който е заместник-председател и отговаря за енергийния съюз.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Словакия

Европейски икономически и социален комитет

Словакия има 10 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Словакия има 9 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Словакия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Словакия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Словакия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Словакия с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 1,669 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Словакия — 2,26 %
  • Обща вноска на Словакия в бюджета на ЕС — 0,625 млрд. евро
  • Вноска на Словакия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,85 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Словакия

Средствата, които Словакия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от Съюза, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Словакия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация