You are here:

Rumunija

Rumunija

Rumunija yra Europos pietryčiuose. Šalies šiaurėje ir viduryje iškilę Karpatų kalnai, pietuose plyti platus Dunojaus slėnis, o prie Juodosios jūros – šios upės delta.

Svarbiausi Rumunijos ekonomikos sektoriai 2014 m. buvo pramonė (27,3 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (17,9 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (10,3 %).

Pagrindinės Rumunijos eksporto partnerės yra Vokietija, Italija ir Prancūzija, o pagrindinės importo partnerės – Vokietija, Italija ir Vengrija.

Sostinė: Bukareštas

Plotas: 238 391 km2

Gyventojų skaičius: 19 870 647 (2015 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 3,9 % (2015 m.)

Bendrasis vidaus produktas (BVP): 160,353 milijardo EUR (2015 m.)

Oficialioji ES kalba: rumunų

Politinė sistema: pusiau prezidentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 2007 m. sausio 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 32

Valiuta: Rumunijos lėja (RON)

Ar priklauso Šengeno erdvei? Ne, Rumunija nepriklauso Šengeno erdvei.

Pirmininkavimas Tarybai: Rumunija pirmą kartą rotacijos tvarka pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai 2019 m.

Rumunija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Rumunijai atstovauja 32 nariai.

Europos Parlamento biuras Rumunijoje română

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Rumunijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Rumunijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2019 m. liepos–gruodžio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europos Komisija

Rumunijos deleguota Europos Komisijos narė yra Corina Creţu English , atsakinga už regioninę politiką.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Rumunijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 17 Rumunijos atstovų English . Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Rumunijai atstovauja 15 narių English . Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Rumunija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Rumunijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Rumunija?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2014 m. Rumunijos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Rumunijoje – 5,944 milijardo EUR
  • Bendros ES išlaidos Rumunijoje sudaro 4,06 % šalies bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP)
  • Visas Rumunijos įnašas į ES biudžetą – 1,353 mln. eurų
  • Rumunijos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,92 % Rumunijos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Rumunijoje

Rumunijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Rumunijai.

Praktinė informacija