You are here:

Румъния

Румъния

Румъния се намира в Югоизточна Европа. В северната и централната част на страната се издигат Карпатите, а на юг се простира обширната Дунавска низина. С приближаването на река Дунав към Черно море се образува делта.

Най-важните сектори на икономиката на Румъния през 2014 г. са били промишлеността (27,3 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,9 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (10,3 %).

Румъния изнася най-много стоки в Германия, Италия и Франция, а най-много внася от Германия, Италия и Унгария.

Столица: Букурещ

Площ: 238 391 км2

Население: 19 870 647 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 3,9 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 160,353 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: румънски

Политическа система: полупрезидентска република

Член на ЕС от: 1 януари 2007 г.

Места в Европейския парламент: 32

Валута: румънска лея (RON)

Член на Шенгенското пространство? Не, Румъния не е член на Шенгенското пространство.

Председателство на Съвета: Румъния ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС за пръв път през 2019 г.

Румъния в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 32 членове от Румъния. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Румъния română

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на румънското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на румънското председателство:

юли — декември 2019 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Румъния комисар в Европейската комисия е Корина Крецу English , която отговаря за регионалната политика.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Румъния

Европейски икономически и социален комитет

Румъния има 17 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Румъния има 15 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Румъния поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Румъния в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Румъния?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Румъния с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 5,944 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Румъния — 4,06 %
  • Обща вноска на Румъния в бюджета на ЕС — 1,353 млрд. евро
  • Вноска на Румъния в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,92 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Румъния

Средствата, които Румъния внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Румъния се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация