You are here:

Portugalska

Portugalska

Portugalska leži na zahodnem delu Pirenejskega polotoka in je najzahodnejša država celinske Evrope. Država si na severu in vzhodu deli mejo s Španijo in ima na zahodu in jugu dolgo obalo ob Atlantskem oceanu. Portugalska pa ni samo celinska dežela, saj vključuje tudi otočji Azori in Madeiro, ki imata avtonomni status.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Portugalske leta 2012 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (25 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (19,5 %) ter industrija (18,7 %).

Glavni izvozni in uvozni partnerji so Španija, Francija in Nemčija.

Glavno mesto: Lizbona

Površina: 92 211,9 km2

Prebivalstvo: 10 427 301 (2014)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 2,1 % (2014)

BDP: 165,690 milijarde evrov (2013)

Uradni jezik EU: portugalščina

Politični sistem: polpredsedniški sistem

Država članica EU od: 1. januarja 1986

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 21

Valuta: članica evroobmočja English od 1. januarja 1999

Članica schengenskega območja? Da, članica schengenskega območja od 26. marec 1995.

Predsedovanje Svetu EU:  Portugalska je Svetu EU predsedovala 3-krat v času od 1992 do 2007.

Portugalska v EU

Evropski parlament

S Portugalske prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o portugalskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Portugalskem  português

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki portugalske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Portugalsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 1992 | jan–jun 2000 | jul–dec 2007

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Evropska komisija

Član Evropske komisije iz Portugalske je Carlos Moedas English, ki je pristojen za raziskave, znanost in inovacije.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Portugalskem

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Portugalska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru 12 predstavnikov English. To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Portugalska ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 12 predstavnikov English. To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Portugalske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega portugalskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se portugalski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Portugalska prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Portugalska–EU za leto 2014:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Portugalsko: 6,163 milijarde evrov
  • Skupaj finančna sredstva EU v % portugalskega BND: 3,8 %
  • Skupaj portugalski prispevek v proračun EU: 1,679 milijarde evrov
  • Portugalski prispevek v proračun EU v % portugalskega BND: 1,04 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

  • Sredstva EU za Portugalsko Englishportuguês
  • Proračun EU
  • Prihodki in odhodki EU DeutschEnglishfrançais

Projekti na Portugalskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Portugalska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Portugalski prinesla sredstva EU DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Praktične informacije