You are here:

Portugalsko

Portugalsko

Portugalsko leží v západnej časti Pyrenejského polostrova a je najzápadnejšou krajinou pevninskej Európy. Jediným jeho susediacim štátom je Španielsko (na severe a východe) a zo západu a juhu ho obmýva Atlantický oceán. Portugalsku patria tiež súostrovia Azory a Madeira, ktoré sú jeho autonómnymi regiónmi.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Portugalska v roku 2012 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (25 %), verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (19,5 %) a priemysel (18,7 %).

Hlavnými vývoznými aj dovoznými partnermi Portugalska sú Španielsko, Francúzsko a Nemecko.

Hlavné mesto: Lisabon

Zemepisná rozloha: 92 211,9 km2

Obyvateľstvo: 10 542 398 (2012)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 2,1 % (2012)

HDP: 165,107 mld. EUR (2012)

Úradné jazyky EÚ: portugalčina

Politický systém: poloprezidentská republika

Členstvo v EÚ od: 1. januára 1986

Počet poslancov v Európskom parlamente: 21

Mena: euro, členstvo v eurozóne English od 1. januára 1999

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 26. marec 1995

Predsedníctvo Rady:  Portugalsko v období rokov 1992 až 2007 predsedalo Rade EÚ spolu 3-krát.

Portugalsko v EÚ

Európsky parlament

Portugalsko má v Európskom parlamente 21 poslancov. Poslanci EP za Portugalsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Portugalsku  português

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia portugalskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Portugalska:

január až jún 1992 | január až jún 2000 | júl až december 2007

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Portugalsko do Európskej komisie je Carlos Moedas English, ktorý je zodpovedný za výskum, vedu a inováciu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Portugalsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Portugalsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 12 zástupcov English. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Portugalsko má vo Výbore regiónov 12 zástupcov English. Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Portugalsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Portugalska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Portugalska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Portugalska s EÚ v roku 2012:

  • Celkové výdavky EÚ v Portugalsku – 6,789 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako percento HND Portugalska – 4,21 %
  • Celkový príspevok Portugalska do rozpočtu EÚ – 1,646 mld. EUR
  • Príspevok Portugalska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 1,02 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Portugalsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Portugalska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Portugalsko využíva finančné prostriedky EÚ DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Praktické informácie o Portugalsku