You are here:

Portugália

Portugália

Az Ibériai-félsziget nyugati oldalán elterülő Portugália a kontinentális Európa legnyugatibb országa. Az országot északon és keleten Spanyolország, nyugaton és délen pedig az Atlanti-óceán határolja. Szárazföldi területe mellett Portugáliához tartoznak az Azori- és a Madeira-szigetek is, melyek közigazgatásilag autonóm régiónak számítanak.

2012-ben a portugál gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (25,0%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás (19,5%) és az ipar (18,7%).

Portugália fő kereskedelmi partnerei mind a behozatal, mind a kivitel tekintetében Spanyolország, Franciaország és Németország.

Főváros: Lisszabon

Terület: 92 211,9 km2

Népesség: 10 427 301 (2014)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 2,1% (2014)

Bruttó hazai termék (GDP): 165,690 milliárd euró (2013)

Hivatalos uniós nyelv(ek): portugál

Államforma, politikai rendszer: félprezidenciális köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 1986. január 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 21

Pénznem: euró (Portugália 1999. január 1. óta az euróövezet English tagja)

Schengen-tagság: Portugália 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség:  Portugália 1992 óta három alkalommal töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, legutóbb 2007-ben.

Portugália az EU-ban

Európai Parlament

Portugália 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Portugália választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Portugáliai Tájékoztatási Irodája  português

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a portugál kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A portugál soros elnökség időszakai:

1992. január–június, 2000. január–június, 2007. július–december

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság portugál tagja Carlos Moedas English, aki a kutatásért, a tudományért és az innovációért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Portugáliai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Portugáliának 12 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Portugáliának 12 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Portugália a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Portugália a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Portugália vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Portugáliában: 6,163 milliárd euró
  • Az összes uniós kiadás a portugál bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 3,8%
  • Portugália összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,679 milliárd euró
  • Portugáliának az uniós költségvetésbe történő befizetései a portugál GNI-hez viszonyítva: 1,04%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

  • Az uniós költségvetés Portugáliában Englishportuguês
  • Az EU és a pénz
  • Uniós kiadások és bevételek DeutschEnglishfrançais

Uniós finanszírozású projektek Portugáliában

A tagállamok, így a Portugália által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Portugália milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Hasznos tudnivalók