You are here:

Portugali

Portugali

Portugali sijaitsee Iberian niemimaan länsiosassa, ja se on manner-Euroopan läntisin maa. Pohjoisessa ja idässä Portugalilla on maaraja Espanjan kanssa, ja lännessä ja etelässä Portugali rajoittuu Atlantin valtamereen. Portugaliin kuuluvat myös Azorien ja Madeiran saaristot, jotka ovat autonomisia alueita.

Portugalin talouden tärkeimmät toimialat vuonna 2014 olivat tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (25,1 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (20,5 %) sekä teollisuus (17,0 %).

Portugalin tärkeimmät vientimaat ovat Espanja, Ranska ja Saksa ja tuontimaat Espanja, Saksa ja Ranska.

Pääkaupunki: Lissabon

Pinta-ala: 92 226 km2

Väkiluku: 10 374 822 (2015)

Osuus EU:n väkiluvusta: 2 % (2015)

Bruttokansantuote (BKT): 179,379 miljardia EUR (2015)

Virallinen EU-kieli: portugali

Poliittinen järjestelmä: puolipresidentillinen tasavalta

Liittyi EU:n jäseneksi: 1.1.1986

Paikkoja Euroopan parlamentissa: 21

Rahayksikkö: Euro. Euroalueen jäsen 1.1.1999 alkaen

Schengen-jäsenyys: kyllä, Portugali on kuulunut Schengen-alueen 26. maaliskuuta 1995 alkaen

EU:n neuvoston puheenjohtajuus:  Portugali on toiminut EU:n neuvoston puheenjohtajana 3 kertaa vuosina 1992–2007.

Portugali EU:ssa

Euroopan parlamentti

Portugalilla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Portugalin-tiedotustoimisto  português

EU:n neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Portugalin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Portugalin puheenjohtajakaudet:

Tammikuu–kesäkuu 1992 | tammikuu–kesäkuu 2000 | heinäkuu–joulukuu 2007

Lisätietoa EU:n neuvoston nykyisestä puheenjohtajamaasta Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Euroopan komissio

Portugalista Euroopan komission jäseneksi on valittu Carlos Moedas English , jonka vastuualueena on tutkimus, tiede ja innovointi.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Portugalin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Portugalilla on 13 edustajaa English  Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Alueiden komitea

Portugalilla on 12 edustajaa English  alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Portugali pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon rahaa Portugali antaa ja saa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa. EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin.

Portugalin osuus EU-rahoituksesta vuonna 2014:

  • EU-rahoitus Portugalissa: 4,943 miljardia EUR
  • EU-rahoitus suhteessa Portugalin bruttokansantuloon: 2,89 %
  • Portugalin maksut EU:n talousarvioon: 1,637 miljardia EUR
  • Portugalin EU-maksujen osuus suhteessa maan bruttokansantuloon: 0,96 %

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Portugalissa

Portugalin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Portugalissa).

Käytännön tietoa