You are here:

Portugal

Portugal

Portugal asub Pürenee poolsaare lääneosas ja on Euroopa mandriosa kõige läänepoolsem riik. Riigil on põhjas ja idas maismaapiir Hispaaniaga ning tal on pikk rannajoon, piirnedes läänes ja lõunas Atlandi ookeaniga. Lisaks mandriosale hõlmab Portugal ka Assooride ja Madeira saarestikke, mis on riigi autonoomsed piirkonnad.

Portugali majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2012. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (25,0%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (19,5%) ning tööstus (18,7%).

Portugali peamised ekspordi- ja impordipartnerid on Hispaania, Prantsusmaa ning Saksamaa.

Pealinn: Lissabon

Pindala: 92 211,9 km2

Rahvaarv: 10 542 398 (2012)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 2,1% (2012)

SKP: 165,107 miljardit eurot (2012)

ELi ametlik keel: portugali

Poliitiline süsteem: poolpresidentaalne vabariik

ELi liikmesriik alates: 1. jaanuar 1986

Kohti Euroopa Parlamendis: 21

Rahaühik: euroala liige English alates 1. jaanuarist 1999

Schengeni ala liige? Jah, Portugal on Schengeni ala liige alates 26. märts 1995

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja:  Portugal on olnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks 3 korral ajavahemikus 1992–2007.

Portugal ELis

Euroopa Parlament

Portugalist on Euroopa Parlamenti valitud 21 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Portugalis  português

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Portugali valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ja aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Portugali eesistumiseperioodid:

jaanuar–juuni 1992 | jaanuar–juuni 2000 | juuli–detsember 2007

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda kohta.

Euroopa Komisjon

Portugali poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Carlos Moedas English, kelle vastutusalaks on teadus ja innovatsioon.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Portugalis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Portugalil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 12 esindajat English. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Portugalil on Regioonide Komitees 12 esindajat English. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Portugal suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Portugali nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Portugal rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Portugali rahaliste vahendite jaotus ELis 2012. aastal:

  • ELi kogukulud Portugalis – 6,789 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Portugali kogurahvatulust – 4,21%
  • Portugali kogupanus ELi eelarvesse – 1,646 miljardit eurot
  • Portugali poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 1,02%

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

  • ELi eelarve Portugalis Englishportuguês
  • Raha ja EL
  • ELi kulud ja tulud DeutschEnglishfrançais

ELi rahastatud projektid Portugalis

Rahalised vahendid, mida Portugal maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Portugal ELi-poolsest rahastamisest kasu saab DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Praktiline teave