You are here:

Португалия

Португалия

Португалия се намира в западната част на Иберийския полуостров и е най-западната страна на континентална Европа. Страната има сухопътна граница с Испания на север и изток и дълга крайбрежна ивица на Атлантическия океан на запад и юг. Освен континентална част, Португалия включва и Азорските острови и Мадейра, които са автономни нейни региони.

Най-важните сектори на икономиката на Португалия през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (25,1 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (20,5 %) и промишлеността (17,0 %).

Португалия изнася най-много стоки в Испания, Франция и Германия, а най-много внася от Испания, Германия и Франция.

Столица: Лисабон

Площ: 92 226 км2

Население: 10 374 822 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 2 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 179,379 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: португалски

Политическа система: полупрезидентска република

Член на ЕС от: 1 януари 1986 г.

Места в Европейския парламент: 21

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета:  Португалия е била ротационен председател на Съвета на ЕС 3 пъти между 1992 и 2007 г.

Португалия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 21 членове от Португалия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Португалия  português

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на португалското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на португалските председателства:

януари — юни 1992 г. | януари — юни 2000 г. | юли — декември 2007 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Европейска комисия

Предложеният от Португалия комисар в Европейската комисия е Карлош Моедаш English , който отговаря за изследванията, науката и иновациите.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Португалия

Европейски икономически и социален комитет

Португалия има 13 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Португалия има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Португалия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Португалия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Португалия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Португалия с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 4,943 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Португалия — 2,89 %
  • Обща вноска на Португалия в бюджета на ЕС — 1,637 млрд. евро
  • Вноска на Португалия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,96 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Португалия

Средствата, които Португалия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Португалия се възползва от финансирането от ЕС Deutsch English español polski português suomi svenska .

Практическа информация