You are here:

Poľsko

Poľsko

Poľsko je krajinou v strednej Európe, ktorá na západe hraničí s Nemeckom, na juhu s Českou republikou a Slovenskom, s Ukrajinou a Bieloruskom na východe a na severe s Litvou a ruskou exklávou Kaliningradská oblasť. Poľsko má dlhé pobrežie Baltského mora a na severe ho do veľkej miery charakterizujú nízko položené siahodlhé pláne. Na juhu pohorie Karpát rozdeľuje povodia a tvorí prírodnú hranicu so Slovenskom.

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Poľska v roku 2014 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (27,1 %), priemysel (25,1 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (14,3 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Poľska sú Nemecko, Spojené kráľovstvo a Česká republika, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Nemecko, Rusko a Čína.

Hlavné mesto: Varšava

Zemepisná rozloha: 312 679 km2

Obyvateľstvo: 38 005 614 (2015) 

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 7,5 % (2015)

Hrubý domáci produkt (HDP): 427,737 miliardy EUR (2015)

Úradné jazyky EÚ: poľština

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 51

Mena: poľský zlotý (PLN)

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Predsedníctvo Rady:  Poľsko sa ujalo rotujúceho predsedníctva Rady EÚ raz, a to v roku 2011.

Poľsko v EÚ

Európsky parlament

Poľsko má v Európskom parlamente 51 poslancov. Poslanci EP za Poľsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Poľsku polski

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia poľskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Poľska:

júl až december 2011

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Poľsko do Európskej komisie je Elżbieta Bieńkowska English , ktorá zodpovedá za vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Poľsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Poľsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 23 zástupcov English . S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Poľsko má vo Výbore regiónov 21 zástupcov English . Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Poľsko komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Poľska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Poľska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Poľska s EÚ v roku 2014:

  • Celkové výdavky EÚ v Poľsku – 17,436 miliardy EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % poľského hrubého národného dôchodku (HND) – 4,40 %
  • Celkový príspevok Poľska do rozpočtu EÚ – 3,526 miliardy EUR
  • Príspevok Poľska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND – 0,89 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Poľsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Poľska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Poľsko využíva finančné prostriedky EÚ Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktické informácie o Poľsku