You are here:

Polska

Polska

Polska jest krajem leżącym w Europie Środkowej, od zachodu graniczącym z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą i Białorusią, a od północy z Litwą i rosyjskim obwodem kaliningradzkim. Większość północnej granicy ciągnie się wzdłuż Morza Bałtyckiego, a w północnej części kraju dominują niziny. Na południu naturalną granicę między Polską a Słowacją wyznaczają Tatry.

Do najważniejszych sektorów polskiej gospodarki w 2012 r. należały handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (26,4 %), przemysł (24,6 %), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (13,4 %).

Główne rynki eksportowe dla polskiej gospodarki to Niemcy, Wielka Brytania i Czechy, a w przypadku importu – Niemcy, Rosja i Holandia.

Stolica: Warszawa

Powierzchnia: 312 679 km2

Liczba mieszkańców: 38 495 659 (2014 r.)

Udział w liczbie ludności UE: 7,6% (2014 r.)

PKB: 389,695 mld EUR (2013 r.)

Język urzędowy: polski

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 51

Waluta: złoty polski (PLN)

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Polska jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie:  Polska sprawowała rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE raz – w 2011 r.

Polska w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 51 posłów z Polski. Więcej informacji o polskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele polskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty polskiej prezydencji:

lipiec–grudzień 2011 r.

Więcej informacji o aktualnym przewodnictwie w Radzie UE DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Komisja Europejska

Polską komisarz w Komisji Europejskiej jest Elżbieta Bieńkowska English, która odpowiada za rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji w Polsce

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Polska ma 21 przedstawicieli English w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Komitet Regionów

Polska ma 21 przedstawicieli English w Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Polska utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada RP przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Polska wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Polska a budżet UE w 2014 r.:

  • Łączne wydatki UE w Polsce: 16,179 mld EUR
  • Łączne wydatki UE jako % polskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 4,36%
  • Łączny wkład Polski do budżetu UE: 3,831 mld EUR
  • Wkład Polski do budżetu UE jako % polskiego DNB – 1,03 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

Projekty finansowane przez UE w Polsce

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Polskę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Polska się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Informacje praktyczne