You are here:

Lengyelország

Lengyelország

Lengyelország közép-európai ország; nyugaton Németország, délen a Cseh Köztársaság és Szlovákia, keleten Ukrajna és Fehéroroszország, északon pedig Litvánia és a Kalinyingrádi terület – Oroszország Lengyelország és Litvánia közé beékelt exklávéja – határolja. Lengyelország emellett a Balti-tengerrel is határos, és hosszú partszakasszal rendelkezik. Az ország északi része csaknem teljes egészében alacsony fekvésű, sík terület, délen a Kárpátok hegyvonulata alkot természetes vízválasztó határvonalat Szlovákiával.

2014-ben a lengyel gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (27,1 %), az ipar (25,1 %), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (14,3 %).

Lengyelország elsősorban Németországba, az Egyesült Királyságba és a Cseh Köztársaságba exportál árut, a behozatal tekintetében pedig Németország, Oroszország és Kína a fő kereskedelmi partnere.

Főváros: Varsó

Terület: 312 679 km2

Népesség: 38 005 614 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 7,5 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 427,737 milliárd EUR (2015)

Hivatalos uniós nyelv(ek): lengyel

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 51

Pénznem: lengyel złoty (PLN)

Schengen-tagság: Lengyelország 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség:  Lengyelország eddig egyszer, 2011-ben töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.

Lengyelország az EU-ban

Európai Parlament

Lengyelország 51 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a lengyel választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Lengyelországi Tájékoztatási Irodája polski

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a lengyel kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A lengyel soros elnökség időszaka(i):

2011. július–december

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság lengyel tagja Elżbieta Bieńkowska English , aki a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Lengyelországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Lengyelországnak 23 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Lengyelországnak 21 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Lengyelország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Lengyelország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Lengyelország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Lengyelországban: 17,436 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a lengyel bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 4,40 %
  • Lengyelország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 3,526 milliárd EUR
  • Lengyelországnak az uniós költségvetésbe történő befizetései a lengyel GNI-hez viszonyítva: 0,89 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Lengyelországban

A tagállamok, így a Lengyelország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Lengyelország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide Deutsch English español polski português suomi svenska .

Hasznos tudnivalók