You are here:

Poljska

Poljska

Poljska je država u središnjoj Europi. Graniči s Njemačkom na zapadu, s Češkom i Slovačkom na jugu, s Ukrajinom i Bjelorusijom na istoku te s Litvom i Kalinjingradskom oblasti u Rusiji na sjeveru. Poljska ima dugačku obalu na Baltičkome moru, a krajolikom uglavnom prevladavaju nizinske ravnice na sjeveru. Na jugu Karpati čine razvodnicu i prirodnu granicu sa Slovačkom i Češkom.

Najvažniji sektori poljskoga gospodarstva u 2014. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (27,1 %), industrija (25,1 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (14,3 %).

Najvažniji izvozni partneri Poljske jesu Njemačka, Ujedinjena Kraljevina i Češka, a najvažniji uvozni partneri Njemačka, Rusija i Kina.

Glavni grad: Varšava

Površina: 312 679 km2

Broj stanovnika: 38 005 614 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog broja stanovnika EU-a: 7,5 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 427,737 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezik EU-a: poljski

Politički sustav: unitarna višestranačka zastupnička demokratska republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 51

Valuta: Poljski zloti PLN

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedanje Vijećem: Poljska je dosad jednom preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a u 2011.

Poljska u EU-u

Europski parlament

Poljska ima 51 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Poljskoj polski

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluje 98 predstavnika poljske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća koordinira država koja predsjeda Vijećem. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi poljskog predsjedanja:

Srpanj – prosinac 2011.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Elżbieta Bieńkowska English povjerenica je Europske komisije koju je nominirala Poljska, a zadužena je za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Poljskoj

Europski gospodarski i socijalni odbor

Poljska ima 23 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Poljska ima 21 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženim zakonima kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Poljska komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća poljskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Poljska pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini.

Pregled financijskih odnosa Poljske s EU-om u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Poljskoj: 17,436 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Poljskoj izražena kao postotak poljskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 4,40 %
  • ukupni doprinos Poljske proračunu EU-a: 3,526 milijardi EUR
  • doprinos Poljske proračunu EU-a kao postotak poljskog BND-a: 0,89 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Poljskoj financira EU

Novcem koji Poljska uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Poljsku Deutsch English español polski português suomi svenska .

Praktične informacije o Poljskoj