You are here:

Poola

Poola

Poola on riik Kesk-Euroopas, mis piirneb läänes Saksamaaga, lõunas Tšehhi Vabariigi ja Slovakkiaga, idas Ukraina ja Valgevenega ning põhjas Leedu ja Venemaa eksklaavi Kaliningradiga. Poolal on pikk Läänemere rannajoon ning põhjaosas on see suuresti tasandikuline. Lõunas moodustavad Karpaadid valgala ja loodusliku piiri Slovakkiaga.

Kõige olulisemad sektorid Poola majanduses 2012. aastal olid hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (26,4%), tööstus (24,6%) ja avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ning sotsiaalhoolekanne (13,4%).

Peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, Ühendkuningriik ja Tšehhi Vabariik, samas kui Poola peamised impordipartnerid on Saksamaa, Venemaa ja Madalmaad.

Pealinn: Varssavi

Pindala: 312 679 km2

Rahvaarv: 38 495 659 (2014)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 7,6% (2014)

SKP: 389,695 miljardit eurot (2013)

ELi ametlik keel: poola keel

Poliitiline süsteem: parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 1. mai 2004

Kohti Euroopa Parlamendis: 51

Rahaühik: Poola zlott (PLN)

Schengeni ala liige? Jah, Poola on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja:  Poola on olnud Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks seni ühel korral 2011. aastal.

Poola ELis

Euroopa Parlament

Poolal on Euroopa Parlamendis 51 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Poolas polski

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Poola valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Poola eesistumise perioodid:

juuli – detsember 2011

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda kohta.

Euroopa Komisjon

Poola poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Elżbieta Bieńkowska English, kelle vastutusalaks on siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Poolas

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Poolal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 21 esindajat English. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Poolal on Regioonide Komitees 21 esindajat English. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Poola suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Poola nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Poola rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Poola rahaliste vahendite jaotus ELis 2014. aastal:

  • ELi kogukulud Poolas – 16,179 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal Poola kogurahvatulust – 4,36 %
  • Poola kogupanus ELi eelarvesse: 3,831 miljardit eurot
  • Poola poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust – 1,03 %

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

  • ELi eelarve Poolas Englishpolski
  • Raha ja EL
  • ELi kulud ja tulud DeutschEnglishfrançais

ELi rahastatud projektid Poolas

Rahalised vahendid, mida Poola maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Poola ELi-poolsest rahastamisest kasu saab DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Praktiline teave