You are here:

Полша

Полша

Полша е страна в Централна Европа и граничи с Германия на запад, с Чехия и Словакия на юг, с Украйна и Беларус на изток и с Литва и руския ексклав Калининград на север. Полша има дълго крайбрежие на Балтийско море, а северната ѝ част се състои предимно от низини и хълмисти равнини. Карпатите се простират в южната част на страната и образуват естествен вододел между Полша и Словакия.

Най-важните сектори на икономиката на Полша през 2012 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (26,4 %), промишлеността (24,6 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (13,4 %).

Полша изнася най-много стоки в Германия, Обединеното кралство и Чешката република, а най-много внася от Германия, Русия и Нидерландия.

Столица: Варшава

Площ: 312 679 км2

Население: 38 495 659 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 7,6% (2014 г.)

БВП: 389,695 млрд. евро (2013 г.)

Официални езици на ЕС: полски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 51

Валута: полска злота (PLN)

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета:  Полша е била ротационен председател на Съвета на ЕС веднъж — през 2011 г.

Полша в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 51 членове от Полша. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Полша polski

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на полското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател (за разлика от Комисията или Парламента). Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

По време на тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на полското председателство:

юли — декември 2011 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Европейска комисия

Предложеният от Полша комисар в Европейската комисия е Елжбета Бенковска English, която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Полша

Европейски икономически и социален комитет

Полша има 21 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Полша има 21 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Полша поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Полша в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Полша?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Полша с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 16,179 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от полския БНД — 4,36%
  • Обща вноска на Полша в бюджета на ЕС — 3,831 млрд. евро
  • Вноска на Полша в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 1,03%

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Полша

Средствата, които Полша внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Полша се възползва от финансирането от ЕС DeutschEnglishespañolpolskiportuguêssuomisvenska.

Практическа информация