You are here:

Полша

Полша

Полша е страна в Централна Европа и граничи с Германия на запад, с Чехия и Словакия на юг, с Украйна и Беларус на изток и с Литва и руския ексклав Калининград на север. Полша има дълго крайбрежие на Балтийско море, а северната ѝ част се състои предимно от низини и хълмисти равнини. Карпатите се простират в южната част на страната и образуват естествен вододел между Полша и Словакия.

Най-важните сектори на икономиката на Полша през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (27,1 %), промишлеността (25,1 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (14,3 %).

Полша изнася най-много стоки в Германия, Обединеното кралство и Чешката република, а най-много внася от Германия, Русия и Китай.

Столица: Варшава

Площ: 312 679 км2

Население: 38 005 614 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 7,5 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 427,737 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: полски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 51

Валута: полска злота (PLN)

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета:  Полша е била ротационен председател на Съвета на ЕС веднъж — през 2011 г.

Полша в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 51 членове от Полша. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Полша polski

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на полското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател (за разлика от Комисията или Парламента). Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

По време на тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на полското председателство:

юли — декември 2011 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Полша комисар в Европейската комисия е Елжбета Бенковска English , която отговаря за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Полша

Европейски икономически и социален комитет

Полша има 23 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Полша има 21 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Полша поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Полша в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Полша?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Полша с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 17,436 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Полша — 4,40 %
  • Обща вноска на Полша в бюджета на ЕС — 3,526 млрд. евро
  • Вноска на Полша в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,89 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Полша

Средствата, които Полша внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Полша се възползва от финансирането от ЕС Deutsch English español polski português suomi svenska .

Практическа информация