HolandiaHolandia

Rok przystąpienia do UE: państwo założycielskie (1952)

Stolica: Amsterdam

Powierzchnia: 41 526 km²

Liczba mieszkańców: 16,4 mln

Waluta: Członek strefy euro od 1999 r. (€)

Strefa Schengen: Członek strefy Schengen od 1985 r.

Holandia

Holandia – czyli Królestwo Niderlandów – jest zgodnie ze swoją nazwą krajem nizinnym, a jedna czwarta jego powierzchni to obszary leżące na poziomie morza lub depresje. W wielu rejonach ochronę przeciwpowodziową zapewniają obwałowania brzegów morza i koryt rzecznych. Znaczna część powierzchni powstała w drodze osuszania zbiorników wodnych, czego najnowszym przykładem jest polder Flevoland.

Parlament Królestwa Niderlandów (Staten Generaal) składa się z dwóch izb. Pierwsza z nich liczy 75 członków wybieranych w wyborach pośrednich i ma ograniczone kompetencje. Druga, niższa izba parlamentu pochodzi z wyborów bezpośrednich. Kadencja członków obydwu izb trwa cztery lata. Ze względu na system wielopartyjny obowiązujący w tym kraju, w Holandii każdy rząd jest rządem koalicyjnym.

Najważniejsze gałęzie przemysłu to przetwórstwo żywności, produkcja substancji chemicznych, rafinacja ropy naftowej oraz produkcja sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rolnictwo cechuje duża dynamika, a jego najsłynniejsze produkty to rośliny i kwiaty cięte. Port w Rotterdamie jest największym portem przeładunkowym świata i obsługuje ogromne terytorium śródlądowe rozciągające się aż po Niemcy i Europę Środkową.

Na przestrzeni stuleci malarze niderlandzcy cieszyli się wielką sławą. Wiek XVII był wiekiem mistrzów flamandzkich, takich jak Rembrandt van Rijn, Jan Vermeer van Delft i Jan Steen. W XIX i XX w. swoimi pracami wsławili się artyści takiego kalibru jak Vincent van Gogh i Piet Mondriaan.

Słynne specjalności kuchni holenderskiej to surowy śledź, wędzony węgorz i zupa grochowa oraz oczywiście słynne holenderskie sery, jak Edam czy Gouda.

Przydatne linki

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Holandia

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?