You are here:

Nīderlande

Nīderlande

Nīderlande ir zema reljefa valsts — aptuveni ceturtdaļa no tās teritorijas atrodas jūras līmenī vai zem tā. Nīderlandi no applūšanas daudzviet sargā aizsprosti un jūras viļņlauži, un daudzas teritorijas ir atkarotas no jūras. Šī valsts ziemeļu jūras krastā robežojas ar Beļģiju dienvidos un Vāciju austrumos.

Nīderlandes ekonomikas svarīgākās nozares 2012. gadā bija valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselība un sociālā aprūpe (22,7 %), rūpniecība (19,4 %), vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (18,6 %).

Nīderlandes galvenie eksporta partneri ir Vācija, Beļģija un Francija, bet tā galvenais importa partneriem ir Vācija, Ķīna un Beļģija.

Galvaspilsēta: Amsterdama

Platība: 41 540,4 km²

Iedzīvotāju skaits: 16 829 289 (2014)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 3,3 % (2014)

IKP: 602,658 miljardi eiro (2013)

ES oficiālā valoda(-s): nīderlandiešu

Valsts iekārta: parlamentāra konstitucionāla monarhija

ES dalībvalsts no: 1958. gada 1. janvāra

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 26

Valūta: eirozonas valsts English kopš 1999. gada 1. janvāra

Šengenas zonas valsts? Jā, Šengenas zonas valsts kopš 1995. gada 26. marts.

Padomes prezidentūra: ES Padomes rotējošā prezidentūra Nīderlandes pārziņā no 1960. gada līdz 2004. gadam bijusi 11 reizes. Nākamā reize būs 2016. gadā

Nīderlande ES

Eiropas Parlaments

Nīderlandei ir 26 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Nīderlandē  Nederlands

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Nīderlandes valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Nīderlandes prezidentūru laikposmi:

1960. gada jūlijs–decembris | 1963. gada jūlijs–decembris | 1966. gada jūlijs–decembris | 1969. gada jūlijs–decembris | 1972. gada jūlijs–decembris | 1976. gada jūlijs–decembris | 1981. gada janvāris–jūnijs | 1986. gada janvāris–jūnijs | 1991. gada jūlijs–decembris | 1997. gada janvāris–jūnijs | 2004. gada jūlijs–decembris | 2016. gada janvāris–jūnijs

Vairāk par pašreizējo ES Padomes prezidentūru.

Eiropas Komisija

Nīderlandē Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Franss Timmermanss English, priekšsēdētāja pirmais vietnieks, kura pārziņā ir labāks regulējums, iestāžu attiecības, tiesiskums un Pamattiesību harta.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Nīderlandē

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Nīderlandei ir 12 pārstāvji English Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Reģionu komiteja

Nīderlandei ir 12 pārstāvji English Reģionu komitejā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Nīderlandes pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Nīderlandi un ES struktūrām. Tās kā “Nīderlandes vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Nīderlandes finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Nīderlandes finanšu sadalījums 2014. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Nīderlandē: 2,264 miljardi eiro
  • ES kopējie izdevumi % no Nīderlandes NKI: 0,38 %
  • Nīderlandes kopējais ieguldījums ES budžetā: 4,745 miljardi eiro
  • Nīderlandes ieguldījums ES budžetā % no NKI: 0,79 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

  • ES līdzekļi Nīderlandē EnglishNederlands
  • ES un nauda
  • ES izdevumi un ieņēmumi DeutschEnglishfrançais

ES finansēti projekti Nīderlandē

Finanšu līdzekļi, ko Nīderlande iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Nīderlandē.

Praktiska informācija