You are here:

Hollandia

Hollandia

Hollandia alacsonyan fekvő, sík ország az Északi-tenger partján. Területének egynegyede a tenger szintjével egy magasságban vagy az alatt terül el. Számos vidékét védfalak, gátak óvják az áradástól. A hollandok az idők során jelentős területeket hódítottak el a tengertől. Hollandiát délen Belgium, keleten Németország határolja.

2014-ben a holland gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (22,4 %), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (19,8 %), továbbá az ipar (16,9 %).

A holland export elsődleges felvevőpiaca Németország, Belgium és az Egyesült Királyság, ami pedig a behozatalt illeti, Hollandia fő kereskedelmi partnere Németország, Kína és Belgium.

Főváros: Amszterdam

Terület: 41 540 km²

Népesség: 16 829 289 (2014)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 3,3 % (2014)

Bruttó hazai termék (GDP): 662,770 milliárd EUR (2014)

Hivatalos uniós nyelv(ek): holland

Államforma, politikai rendszer: alkotmányos monarchia, parlamentáris demokrácia

Az Európai Unió tagországa: 1958. január 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 26

Pénznem: Euró. (Hollandia 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: Hollandia 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: Hollandia 1960 óta tizenegy alkalommal töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, legutóbb 2004-ben. Legközelebb 2016-ban veszi át újra a stafétabotot.

Hollandia az EU-ban

Európai Parlament

Hollandia 26 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a holland választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Hollandiai Tájékoztatási Irodája  Nederlands

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a holland kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A holland soros elnökség időszaka(i):

1960. július–december, 1963. július–december, 1966. július–december, 1969. július–december, 1972. július–december, 1976. július–december, 1981. január–június, 1986. január–június, 1991. július–december, 1997. január–június, 2004. július–december, 2016. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Deutsch français English .

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság holland tagja Frans Timmermans English , aki a minőségi jogalkotásért, az intézményközi kapcsolatokért, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Hollandiai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Hollandiának 12 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Hollandiának 12 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Hollandia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Hollandia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2013-es uniós költségvetés sarokszámai Hollandia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Hollandiában: 2,264 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a holland bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,38 %
  • Hollandia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 4,745 milliárd EUR
  • Hollandiának az uniós költségvetésbe történő befizetései a holland GNI-hez viszonyítva: 0,79 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Hollandiában

A tagállamok, így a Hollandia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Hollandia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók