You are here:

Hollandia

Hollandia

Hollandia alacsonyan fekvő, sík ország az Északi-tenger partján. Területének egynegyede a tenger szintjével egy magasságban vagy az alatt terül el. Számos vidékét védfalak, gátak óvják az áradástól. A hollandok az idők során jelentős területeket hódítottak el a tengertől. Hollandiát délen Belgium, keleten Németország határolja.

2014-ben a holland gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és az egészségügyi és szociális ellátás (22,4 %), a nagy- és kiskereskedelem, a személy- és áruszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (19,8 %), továbbá az ipar (16,9 %).

A holland export elsődleges felvevőpiaca Németország, Belgium és az Egyesült Királyság, ami pedig a behozatalt illeti, Hollandia fő kereskedelmi partnere Németország, Kína és Belgium.

Főváros: Amszterdam

Terület: 41 542 km²

Népesség: 16 900 726 (2015)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 3,3 % (2015)

Bruttó hazai termék (GDP): 678,572 milliárd EUR (2015)

Hivatalos uniós nyelv(ek): holland

Államforma, politikai rendszer: alkotmányos monarchia, parlamentáris demokrácia

Az Európai Unió tagországa: 1958. január 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 26

Pénznem: Euró. (Hollandia 1999. január 1. óta az euróövezet tagja)

Schengen-tagság: Hollandia 1995. március 26. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: Hollandia 1960 óta 12 alkalommal töltötte be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, legutóbb 2016-ban.

Hollandia az EU-ban

Európai Parlament

Hollandia 26 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a holland választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Hollandiai Tájékoztatási Irodája  Nederlands

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a holland kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A holland soros elnökség időszaka(i):

1960. július–december, 1963. július–december, 1966. július–december, 1969. július–december, 1972. július–december, 1976. július–december, 1981. január–június, 1986. január–június, 1991. július–december, 1997. január–június, 2004. július–december, 2016. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről Az előző linken elérhető szöveg fordításai   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság holland tagja Frans Timmermans English , aki a minőségi jogalkotásért, az intézményközi kapcsolatokért, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Hollandiai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Hollandiának 12 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Hollandiának 12 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Hollandia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Hollandia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2014-es uniós költségvetés sarokszámai Hollandia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Hollandiában: 2,014 milliárd EUR
  • Az összes uniós kiadás a holland bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 0,30 %
  • Hollandia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 6,391 milliárd EUR
  • Hollandiának az uniós költségvetésbe történő befizetései a holland GNI-hez viszonyítva: 0,96 %

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Hollandiában

A tagállamok, így a Hollandia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Hollandia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók