NederlandeneNederlandene

EU-medlemskab: stiftende medlem (1952)

Hovedstad: Amsterdam

Areal: 41 526 km²

Befolkningstal: 16,4 millioner

Valuta: Med i euroområdet siden 1999 (€)

Schengenområdet: Med i Schengenområdet siden 1985

Nederlandene

Nederlandene er, som navnet siger, et lavtliggende land – en fjerdedel af landet ligger ved eller under havets overflade. Mange områder er sikret mod oversvømmelse ved hjælp af diger og bølgebrydere. Meget land er blevet inddæmmet fra havet – senest Flevolandpolderen.

Det nederlandske parlament, kaldet Staten Generaal, består af to kamre. Det første kammer med 75 medlemmer vælges indirekte og har begrænsede beføjelser. Det andet kammer, eller underhuset, vælges ved direkte valg. Medlemmerne af begge kamre vælges for fire år. På grund af landets flerpartisystem er alle regeringer koalitioner.

De vigtigste industrier er fødevareforarbejdning, kemikalier, olieraffinering og elektriske og elektroniske maskiner. Landet har også et dynamisk landbrug og er kendt for sine planter og afskårne blomster. Rotterdam havn er den travleste i Europa og betjener et stort opland, der strækker sig helt ind i Tyskland og Centraleuropa.

Nederlandene er kendt for sine store kunstmalere. Det 17. århundrede var præget af nederlandske mestre som Rembrandt, Johannes Vermeer og Jan Steen. Det 19. og det 20. århundrede var ikke mindre bemærkelsesværdige – med kunstnere som Vincent van Gogh og Piet Mondriaan.

Til de kendte kulinariske specialiteter fra Nederlandene hører rå sild, røget ål og ærtesuppe og – ikke at forglemme – oste som edam og gouda.

Nyttige links

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Nederlandene

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?