You are here:

Нидерландия

Нидерландия

Нидерландия е равнинна страна, като около една четвърт от нейната територия се намира на морското равнище или под него. Много части на Нидерландия са защитени от наводнения с диги, а голяма част от земята е отвоювана от морето. Нидерландия има дълго крайбрежие на Северно море и граничи с Белгия на юг и с Германия на изток.

Най-важните сектори на икономиката на Нидерландия през 2014 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (22,4 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (19,8 %) и промишлеността (16,9 %).

Нидерландия изнася най-много стоки в Германия, Белгия и Обединеното кралство, а най-много внася от Германия, Китай и Белгия.

Столица: Амстердам

Площ: 41 540 км²

Население: 16 829 289 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 3,3 % (2014 г.)

БВП: 662,770 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: нидерландски

Политическа система: конституционна монархия

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 26

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета: Нидерландия е била ротационен председател на Съвета на ЕС 11 пъти между 1960 и 2004 г. През 2016 г. тя отново ще бъде председател.

Нидерландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 26 членове от Нидерландия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Нидерландия  Nederlands

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на нидерландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател (за разлика от Комисията или Парламента). Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на нидерландското председателство:

юли — декември 1960 г. | юли — декември 1963 г. | юли — декември 1966 г. | юли — декември 1969 г. | юли — декември 1972 г. | юли — декември 1976 г. | януари — юни 1981 г. | януари — юни 1986 г. | юли — декември 1991 г. | януари — юни 1997 г. | юли — декември 2004 г. | януари — юни 2016 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Нидерландия комисар в Европейската комисия е Франс Тимерманс English , който е първи заместник председател и отговаря за въпросите на по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Нидерландия

Европейски икономически и социален комитет

Нидерландия има 12 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Нидерландия има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Нидерландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Нидерландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Нидерландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Нидерландия с ЕС през 2013 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 2,264 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от нидерландския БНД: 0,38 %
  • Обща вноска на Нидерландия в бюджета на ЕС: 4,745 милиарда EUR
  • Вноска на Нидерландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,79 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Нидерландия

Средствата, които Нидерландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Нидерландия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация