You are here:

Нидерландия

Нидерландия

Нидерландия е равнинна страна, като около една четвърт от нейната територия се намира на морското равнище или под него. Много части на Нидерландия са защитени от наводнения с диги, а голяма част от земята е отвоювана от морето. Нидерландия има дълго крайбрежие на Северно море и граничи с Белгия на юг и с Германия на изток.

Най-важните сектори на икономиката на Нидерландия през 2014 г. са били публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (22,4 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (19,8 %) и промишлеността (16,9 %).

Нидерландия изнася най-много стоки в Германия, Белгия и Обединеното кралство, а най-много внася от Германия, Китай и Белгия.

Столица: Амстердам

Площ: 41 542 км²

Население: 16 900 726 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 3,3 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 678,572 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: нидерландски

Политическа система: конституционна монархия

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 26

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета: Нидерландия е била ротационен председател на Съвета на ЕС 12 пъти между 1960 и 2016 г.

Нидерландия в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 26 членове от Нидерландия. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Нидерландия  Nederlands

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на нидерландското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател (за разлика от Комисията или Парламента). Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на нидерландското председателство:

юли — декември 1960 г. | юли — декември 1963 г. | юли — декември 1966 г. | юли — декември 1969 г. | юли — декември 1972 г. | юли — декември 1976 г. | януари — юни 1981 г. | януари — юни 1986 г. | юли — декември 1991 г. | януари — юни 1997 г. | юли — декември 2004 г. | януари — юни 2016 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Нидерландия комисар в Европейската комисия е Франс Тимерманс English , който е първи заместник председател и отговаря за въпросите на по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Нидерландия

Европейски икономически и социален комитет

Нидерландия има 12 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Нидерландия има 12 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Нидерландия поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Нидерландия в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище на ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Нидерландия?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Нидерландия с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 2,014 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Нидерландия: 0,30 %
  • Обща вноска на Нидерландия в бюджета на ЕС: 6,391 милиарда EUR
  • Вноска на Нидерландия в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,96 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Нидерландия

Средствата, които Нидерландия внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Нидерландия се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация