You are here:

Malta

Malta

Malta je otoška država v osrednjem delu Sredozemskega morja. Otočje petih otokov leži južno od italijanske Sicilije, vzhodno od Tunizije in severno od Libije. Malta je med najmanjšimi in najgosteje poseljenimi državami na svetu.

Najpomembnejši gospodarski sektorji Malte leta 2014 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (22,3 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (19,4 %) ter industrija (12,3 %).

Glavni izvozni partnerji so Nemčija, Hongkong in Francija, glavni uvozni partnerji pa Italija, ZDA in Združeno kraljestvo.

Glavno mesto: Valletta

Površina: 315 km2

Prebivalstvo: 429 344 (2015)

Prebivalstvo v % skupnega prebivalstva EU: 0,1 % (2015)

Bruto domači proizvod (BDP): 8,796 milijarde EUR (2015)

Uradni jezik(-i) EU: malteščina, angleščina

Politična ureditev: parlamentarna republika

Država članica EU od: 1. maja 2004

Število sedežev v Evropskem parlamentu: 6

Valuta: Euro. Članica evrskega območja od 1. januarja 2008

Članica schengenskega območja? Da, članica schengenskega območja od 21 decembra 2007.

Predsedovanje Svetu EU: Malta bo Svetu EU predsedovala prvič leta 2017.

Malta v EU

Evropski parlament

Z Malte prihaja 6 poslancev Evropskega parlamenta: več o malteških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Malti English

Svet EU

V Svetu EU se redno srečujejo ministri držav članic ter sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki malteške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija in Parlament. Njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU; tako predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Malteško predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2017

Več o trenutnem predsedovanju Svetu EU Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Evropska komisija

Član Evropske komisije z Malte je Karmenu Vella English , ki je pristojen za okolje, pomorske zadeve in ribištvo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Malti  English Malti

Evropski ekonomsko–socialni odbor

Malta ima v Evropskem ekonomsko–socialnem odboru 6 predstavnikov English . To je posvetovalno telo, ki predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine, pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU ter svetuje v zvezi s spremembami delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Odbor regij

Malta ima v Odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 5 predstavnikov English . To je posvetovalno telo, ki pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Malte z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega malteškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se malteški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Malta prispeva in koliko prejme

Prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno. Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, pač pa potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote.

Finančna razčlenitev Malta–EU leta 2014:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Malto: 0,255 milijarde EUR
  • Skupaj finančna sredstva EU v % malteškega bruto nacionalnega dohodka (BND): 3,34 %
  • Skupaj malteški prispevek v proračun EU: 0,066 milijarde EUR
  • Malteški prispevek v proračun EU v % malteškega BND: 0,86 %

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Malti, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Malta, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Malti prinesla sredstva EU.

Praktične informacije