You are here:

Malta

Malta

Malta to państwo obejmujące archipelag pięciu wysp położonych w środkowej części Morza Śródziemnego, na południe od Sycylii, na wschód od Tunezji i na północ od Libii. Jest to jedno z najmniejszych państw na świecie, a zarazem jeden z krajów o największej gęstości zaludnienia.

Do najważniejszych sektorów maltańskiej gospodarki w 2012 r. należały handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (21,1%), administracja publiczna, obrona, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (19,4%) oraz przemysł (13,0%).

Główne rynki eksportowe dla maltańskiej gospodarki to Niemcy, Hong Kong i Francja, a w przypadku importu – Włochy, Wielka Brytania i Francja.

Stolica: Valletta

Powierzchnia: 316 km2

Liczba mieszkańców: 417 546 (2012 r.)

Udział w liczbie ludności UE: 0,1% (2012 r.)

PKB: 6,88 mld EUR (2012 r.)

Język urzędowy: maltański, angielski

Ustrój polityczny: republika parlamentarna

W UE od: 1 maja 2004 r.

Liczba posłów w Parlamencie Europejskim: 6

Waluta: Malta jest członkiem strefy euro English od 1 stycznia 2008 r.

Czy należy do strefy Schengen? Tak. Malta jest członkiem strefy Schengen od 21 grudnia 2007 r.

Przewodnictwo w Radzie: Malta będzie po raz pierwszy sprawować rotacyjne  przewodnictwo w Radzie UE w 2017 r.

Malta w UE

Parlament Europejski

W Parlamencie Europejskim zasiada 6 posłów z Malty. Więcej informacji o maltańskich eurodeputowanych

Biuro Parlamentu Europejskiego na Malcie English

Rada UE

Ministrowie rządów państw UE, zgromadzeni w Radzie UE, na regularnych spotkaniach przyjmują nowe przepisy i koordynują działania polityczne. W zależności od tematyki posiedzenia, w spotkaniach uczestniczą różni przedstawiciele maltańskiego rządu.

Przewodnictwo w Radzie UE

Rada UE nie ma stałego przewodniczącego (w przeciwieństwie do Komisji lub Parlamentu Europejskiego). Jej pracami kieruje kraj sprawujący akurat prezydencję w Radzie, który zmienia się na zasadzie rotacji co sześć miesięcy.

W trakcie tych sześciu miesięcy ministrowie z tego kraju przewodniczą obradom dotyczącym poszczególnych obszarów polityki oraz pomagają w ustalaniu ich porządku, a także dbają o to, aby dialog z innymi instytucjami UE przebiegał sprawnie.

Daty maltańskiej prezydencji:

styczeń–czerwiec 2017 r.

Więcej informacji o aktualnym przewodnictwie w Radzie UE DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Komisja Europejska

Maltańskim komisarzem w Komisji Europejskiej jest Karmenu Vella English, który odpowiada za środowisko, gospodarkę morską i rybołówstwo.

We wszystkich krajach UE Komisję reprezentują jej lokalne biura nazywane przedstawicielstwami.

Przedstawicielstwo Komisji na Malcie

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Malta ma 5 przedstawicieli English w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. Ten organ doradczy – reprezentujący pracodawców, pracowników i inne grupy interesu – przedstawia opinie na temat proponowanych przepisów. Dzięki temu unijny prawodawca może zyskać lepsze wyobrażenie co do ich ewentualnych skutków dla rynku pracy i sytuacji społecznej w państwach członkowskich.

Komitet Regionów

Malta ma 5 przedstawicieli English w Komitecie Regionów, który jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w UE. Ten organ opiniodawczy doradza w sprawie proponowanych przepisów, aby zagwarantować, że będą one uwzględniały punkt widzenia wszystkich regionów UE.

Stałe Przedstawicielstwo przy UE

Malta utrzymuje stały kontakt z instytucjami UE również za pośrednictwem swojego Stałego Przedstawicielstwa w Brukseli. Jest to swego rodzaju ambasada Malty przy UE, której głównym zadaniem jest dbanie o to, by interesy kraju i jego polityka były w UE jak najskuteczniej realizowane.

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Malta wpłaca do budżetu UE i ile z niego otrzymuje?

Wkład finansowy państw członkowskich do budżetu jest określany sprawiedliwie, czyli stosownie do możliwości danego kraju. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót. Celem budżetu UE nie jest redystrybucja dochodów, ale skoncentrowanie się na wspólnych potrzebach wszystkich Europejczyków.

Malta a budżet UE w 2012 r.:

  • Łączne wydatki UE na Malcie: 141 mln EUR
  • Łączne wydatki UE jako % maltańskiego dochodu narodowego brutto (DNB): 2,25%
  • Łączny wkład Malty do budżetu UE: 59,2 mln EUR
  • Wkład Malty do budżetu UE jako % maltańskiego DNB: 0,94 %

Więcej danych na temat budżetu UE, dochodów i wydatków:

  • Środki z budżetu UE na Malcie EnglishMalti
  • UE i pieniądze
  • Budżet UE – wydatki i dochody DeutschEnglishfrançais

Projekty finansowane przez UE na Malcie

Kwoty wpłacone do budżetu UE przez Maltę wspierają finansowanie programów i projektów – takich jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Zobacz, jak Malta się zmienia dzięki unijnym funduszom.

Malta – informacje praktyczne