You are here:

Malta

Malta

Malta tikkonsisti f'arċipelagu ta’ ħames gżejjer fiċ-ċentru tal-Mediterran, fin-naħa t'isfel tal-gżira Taljana ta’ Sqallija, fil-Lvant tat-Tuneżija u 'l fuq mit-Tramuntana tal-Libja. Malta hi waħda mill-pajjiżi l-aktar żgħar u b'popolazzjoni b'densità mill-aktar ogħlja fid-dinja.

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija ta’ Malta fl-2012 kienu l-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (21.1 %), l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (19.4%) u l-industrija (13.0%).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni huma l-Ġermanja, Ħong Kong u Franza, filwaqt li l-imsieħba ewlenin tal-importazzjoni tagħha huma l-Italja, ir-Renju Unit u Franza.

Belt kapitali: Valletta

Daqs ġeografiku: 316 km2

Popolazzjoni: 425 384 (2014)

Il-popolazzjoni bħala % tal-popolazzjoni totali tal-UE: 0.1 % (2014)

PDG: € 7.262 biljun (2013)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: Il-Malti, l-Ingliż

Is-sistema politika: repubblika parlamentari

Pajjiż membru tal-UE: l-1 ta' Mejju 2004

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 6

Munita: Membru taż-żona tal-euro English mill-1 ta' Jannar 2008

Membru taż-żona Schengen? Iva, membru taż-Żona Schengen mid-21 ta' Diċembru 2007.

Il-presidenza tal-Kunsill: Malta se jkollha l-presidenza b'rotazzjonital-Kunsill tal-UE  għall-ewwel darba fl-2017.

Malta fl-UE

Parlament Ewropew

Hemm 6 membri fil-Parlament Ewropew minn Malta. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta English

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Fil-laqgħat tal-Kunsill ikun hemm regolarment rappreżentanti mill-gvern ta' Malta, skont il-qasam ta' politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-Presidenzi Maltin:

Jannar – Ġunju 2017.

Aktar dwar il-presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissarju nominat minn Malta għall-Kummissjoni Ewropea hu Karmenu Vella English, li hu responsabbli għall-Ambjent, l-Affarijiet Marittimi u s-Sajd.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.

Ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni f'Malta

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Malta għandha 5 rappreżentanti Englishfil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat tar-Reġjuni

Malta għandha 5 rappreżentanti Englishfil-Kumitat tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

Malta tikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tagħha fi Brussell. Bħal “Ambaxxata għall-UE” ta' Malta, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm tikkontribwixxi u tirċievi flus Malta?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

Analiżi tal-finanzi ta' Malta mal-UE fl-2014:

  • L-infiq totali tal-UE f'Malta: € 0,174 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tal-DNG ta’ Malta: 2.58 %
  • Il-kontribuzzjoni totali Maltija għall-baġit tal-UE: € 0.078 biljun
  • Il-kontribuzzjoni ta' Malta għall-baġit tal-UE bħala % tad-DNG tagħha: 1.15 %

Aktar ċifri dwar il-baġit, id-dħul u l-infiq tal-UE:

Progetti ffinanzjati mill-UE f'Malta

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE minn Malta jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif Malta tibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Informazzjoni prattika