You are here:

Malta

Malta

Malta išsidėsčiusi penkių salų salyne centrinėje Viduržemio jūros dalyje, į pietus nuo Italijai priklausančios Sicilijos salos, į rytus nuo Tuniso ir į šiaurę nuo Libijos. Malta yra viena iš mažiausių ir tankiausiai gyvenamų šalių pasaulyje.

Svarbiausi Maltos ekonomikos sektoriai 2012 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (21,1 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (13,0 %).

Pagrindinės Maltos eksporto partnerės yra Vokietija, Honkongas, Prancūzija, pagrindinės importo partnerės – Italija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija.

Sostinė: Valeta

Plotas: 316 km2

Gyventojų sk.: 417 546 (2012 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 0,1 % (2012 m.)

BVP: 6,88 mlrd. eurų (2012 m.)

Oficialiosios ES kalbos: maltiečių, anglų

Politinė sistema: parlamentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 2004 m. gegužės 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 6

Valiuta: priklauso euro zonai English nuo 2008 m. sausio 1 d.

Ar priklauso Šengeno erdvei? Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Pirmininkavimas Tarybai: Malta pirmą kartą rotacijos tvarka pirmininkaus Europos Sąjungos Tarybai 2017 m.

Malta Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Maltai atstovauja 6 nariai.

Europos Parlamento biuras Maltoje English

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Maltos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Maltos pirmininkavimo Tarybai datos:

2017 m. sausio–birželio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Europos Komisija

Maltos deleguotas Europos Komisijos narys yra Karmenu Vella English, atsakingas už aplinką, jūrų reikalus ir žuvininkystę.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Maltoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 5 Maltos atstovai English. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Maltai atstovauja 5 nariai English. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Malta taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Maltos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Malta?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2012 m. Maltos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Maltoje – 141 mln. eurų.
  • Bendros ES išlaidos Maltoje sudaro 2,25 % šalies BNP.
  • Visas Maltos įnašas į ES biudžetą – 59,2 mln. eurų.
  • Maltos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,94 % Maltos BNP.

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Maltoje

Maltos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Maltai.

Praktinė informacija