You are here:

Málta

Málta

Málta öt szigetből álló szigetcsoport a Földközi-tenger középső részén, az Olaszországhoz tartozó Szicília szigetétől délre, Tunéziától keletre és Líbiától északra fekszik. Málta a világ egyik legkisebb és legsűrűbben lakott országa.

2012-ben a máltai gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21,1%), valamint a közigazgatás, a védelmi szektor, az oktatás, az egészségügyi és szociális ellátás (19,4%) és az ipar (13%).

Málta fő exportpiacai Németország, Hongkong és Franciaország, a behozatal tekintetében pedig Olaszország, az Egyesület Királyság és Franciaország a fő kereskedelmi partnerei.

Főváros: Valletta

Terület: 316 km2

Népesség: 417 546 (2012)

A népességnek az EU összlakosságához viszonyított aránya: 0,1% (2012)

Bruttó hazai termék (GDP): 6,88 milliárd euró (2012)

Hivatalos uniós nyelv(ek): máltai, angol

Államforma, politikai rendszer: parlamentáris köztársaság

Az Európai Unió tagországa: 2004. május 1. óta

Képviselői helyek száma az Európai Parlamentben: 6

Pénznem: euró (Málta 2008. január 1. óta az euróövezet English tagja)

Schengen-tagság: Málta 2007. december 21. óta tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Soros uniós elnökség: Málta első alkalommal 2017-ben fogja betölteni az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.

Málta az EU-ban

Európai Parlament

Málta 6 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a máltai választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Máltai Tájékoztatási Irodája English

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a máltai kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A máltai soros elnökség időszaka(i):

2017. január–június

Információk az EU Tanácsának jelenlegi elnökségéről DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság máltai tagja Karmenu Vella English, aki a környezetpolitikáért, a tengerügyekért és a halászati politikáért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Máltai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Máltának 5 tagja van English az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Bizottsága

Máltának 5 képviselője English van a Régiók Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Málta a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Málta a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

A tagállamok méltányos alapon, anyagi lehetőségeik arányában fizetnek be a közös uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához. Az uniós költségvetés célja nem a vagyon újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak.

A 2012-es uniós költségvetés sarokszámai Málta vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Máltán: 141 millió euró
  • Az összes uniós kiadás a máltai bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) viszonyítva: 2,25%
  • Málta összes befizetése az uniós költségvetésbe: 59,2 millió euró
  • Máltának az uniós költségvetésbe történő befizetései a máltai GNI-hez viszonyítva: 0,94%

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

  • Az uniós költségvetés Máltán EnglishMalti
  • Az EU és a pénz
  • Uniós kiadások és bevételek DeutschEnglishfrançais

Uniós finanszírozású projektek Máltán

A tagállamok, így a Málta által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú program és projekt finanszírozását – pl. utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét – teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Málta milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.

Hasznos tudnivalók