You are here:

Malta

Malta

Maltu čini arhipelag od pet otoka u središnjem Sredozemnom moru, južno od Sicilije, istočno od Tunisa i sjeverno od Libije. Malta je jedna od najmanjih i najgušće naseljenih država na svijetu.

Najvažniji sektori malteškoga gospodarstva u 2014. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (22,3 %), javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (19,4 %) te industrija (12,3 %).

Najvažniji izvozni partneri Malte jesu Njemačka, Hong Kong i Francuska, a najvažniji uvozni partneri Italija, SAD i Ujedinjena Kraljevina.

Glavni grad: Valletta

Površina: 315 km2

Broj stanovnika: 429 344 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog broja stanovnika EU-a: 0,1 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 8,796 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezik EU-a: malteški, engleski

Politički sustav:  zastupnička demokratska republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 6

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2008.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedanje Vijećem: Malta će po prvi put preuzeti rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a 2017.

Malta u EU-u

Europski parlament

Malta ima 6 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta na Malti English

Vijeće Europske unije

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju 22 predstavnika malteške vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, država članica koja predsjeda Vijećem koordinira rad Vijeća. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih 6 mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi malteškog predsjedanja:

Siječanj – lipanj 2017.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Karmenu Vella English povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Malta, a zadužen je za okoliš, pomorstvo i ribarstvo.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije na Malti  English Malti

Europski gospodarski i socijalni odbor

Malta ima 6 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Malta ima 5 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženim zakonima kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-a

Malta komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća malteškog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračuni i financiranje

Koliko Malta pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-u pravedno su raspodijeljeni u skladu s njihovim sredstvima. Države članice s većim gospodarstvom više pridonose proračunu EU-a. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih Europljana u cjelini.

Pregled financijskih odnosa Malte s EU-om u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Malti: 0,255 milijardi EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Malti izražena kao postotak malteškog bruto nacionalnog dohotka (BND): 3,34 %
  • ukupni doprinos Malte proračunu EU-a: 0,066 milijardi EUR
  • doprinos Malte proračunu EU-a kao postotak malteškog BND-a: 0,86 %.

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje na Malti financira EU

Novcem koji Malta uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Maltu.

Praktične informacije o Malti