You are here:

Malta

Malta

Malta on saareriik, mis koosneb viiest saarest, mis asuvad Vahemere keskosas − Sitsiiliast lõunas, Tuneesiast idas ja Liibüast põhjas. Malta on üks maailma väiksemaid ja tihedamini asustatud riike maailmas.

Malta majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2012. aastal hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (21,1%), avalik haldus, riigikaitse, haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (19,4%) ning tööstus (13,0%).

Malta peamised ekspordipartnerid on Saksamaa, HongKong ja Prantsusmaa ning peamised impordipartnerid on Itaalia, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa.

Pealinn: Valletta

Pindala: 316 km2

Rahvaarv: 425 384 (2014)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 0,1% (2014)

SKP: 7,262 miljardit eurot (2013)

ELi ametlikud keeled: malta, inglise

Poliitiline süsteem: parlamentaarne vabariik

ELi liikmesriik alates: 1. mai 2004

Kohti Euroopa Parlamendis: 6

Rahaühik: euroala liige English alates 1. jaanuarist 2008

Schengeni ala liige? Jah, Malta on Schengeni ala liige alates 21. detsembrist 2007

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja: Malta saab esmakordselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks 2017. aastal.

Malta ELis

Euroopa Parlament

Maltalt on Euroopa Parlamenti valitud 6 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Maltal English

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Malta valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ning aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Malta eesistumise perioodid:

jaanuar–juuni 2017

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda kohta.

Euroopa Komisjon

Malta poolt määratud Euroopa Komisjoni volinik on Karmenu Vella English, kelle vastutusalaks on keskkond, merendus ja kalandus.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.

Euroopa Komisjoni esindus Maltal

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Maltal on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 5 esindajat English. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Maltal on Regioonide Komitees 5 esindajat English. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Malta suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Malta nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Malta rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Malta rahaliste vahendite jaotus ELis 2014. aastal:

  • ELi kogukulud Maltal: 0,174 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal Malta kogurahvatulust: 2,58%
  • Malta kogupanus ELi eelarvesse: 0,078 miljardit eurot
  • Malta poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal tema kogurahvatulust: 1,15%

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

  • ELi eelarve Maltal EnglishMalti
  • Raha ja EL
  • ELi kulud ja tulud DeutschEnglishfrançais

ELi rahastatud projektid Maltal

Rahalised vahendid, mida Malta maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Malta ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave