You are here:

Μάλτα

Μάλτα

Η Μάλτα αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος πέντε νησιών στην κεντρική Μεσόγειο, νότια της Σικελίας, ανατολικά της Τυνησίας και βόρεια της Λιβύης. Η Μάλτα είναι μια από τις μικρότερες και πιο πυκνοκατοικημένες χώρες.

Οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας της Μάλτας το 2012 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (21,1 %), η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (19,4 %) και η βιομηχανία (13,0 %).

Η Μάλτα πραγματοποιεί εξαγωγές κυρίως προς τη Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ και τη Γαλλία και εισαγωγές από την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Πρωτεύουσα: Βαλέτα

Έκταση: 316 km2

Πληθυσμός: 425.384 (2014)

Πληθυσμός ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ: 0,1 % (2014)

ΑΕΠ: 7,262 δισ. ευρώ (2013)

Επίσημες γλώσσες της ΕΕ: Μαλτέζικα, Αγγλικά

Πολιτικό σύστημα: κοινοβουλευτική δημοκρατία

Κράτος μέλος της ΕΕ από: 1η Μαΐου 2004

Αριθμός εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 6

Νόμισμα: Μέλος της Ευρωζώνης English από την1η Ιανουαρίου 2008

Μέλος του Χώρου Σένγκεν; Ναι, μέλος του Χώρου Σένγκεν από την 21 Δεκεμβρίου 2007

Προεδρία του Συμβουλίου: Η Μάλτα θα ασκήσει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για πρώτη φορά το 2017.

Η Μάλτα στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Μάλτα έχει 6 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Μάλτα English

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίζουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Μάλτας, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωκοινοβούλιο). Των εργασιών του προΐσταται η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ημερομηνία άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από τη Μάλτα:

Ιανουάριος - Ιούνιος 2017

Περισσότερα για την τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ορισθείς από τη Μάλτα επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Καρμένου Βέλα English, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Περιβάλλοντος, της Θαλάσσιας Πολιτικής και της Αλιείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Μάλτα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Μάλτα έχει 5 εκπροσώπους English στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματιστεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και στην κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Επιτροπή των Περιφερειών

Η Μάλτα έχει 5 εκπροσώπους English στην Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση περιφερειακών και τοπικών εκπροσώπων της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Μάλτα επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Μάλτας στην ΕΕ», η μόνιμη αντιπροσωπεία της Μάλτας έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα συνεισφέρει και λαμβάνει η Μάλτα;

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ κατανέμονται δίκαια, ανάλογα με τους πόρους τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή - και αντιστρόφως. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά δίνει βάρος στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολό τους.

Ανάλυση των οικονομικών της Μάλτας σε σχέση με την ΕΕ το 2014:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Μάλτα: 0,174 δισ. ευρώ
  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της Μάλτας: 2,58 %
  • Συνολική συνεισφορά της Μάλτας στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,078 δισ. ευρώ
  • Συνεισφορά της Μάλτας στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΕ της χώρας: 1,15 %

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Μάλτα

Τα ποσά που συνεισφέρει η Μάλτα στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για τις χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει η Μάλτα από την ΕΕ.

Πρακτικές πληροφορίες