You are here:

Malta

Malta

Malta er en øgruppe med fem øer i den centrale del af Middelhavet, der ligger syd for den italienske ø Sicilien, øst for Tunesien og nord for Libyen. Malta er et af verdens mindste og tættest befolkede lande.

I 2014 var de vigtigste sektorer i Maltas økonomi engros- og detailsalg, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (22,3 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (19,4 %) samt industri (12,3 %).

Maltas største eksportpartnere er Tyskland, Hongkong og Frankrig, mens landets største importpartnere er Italien, USA og Storbritannien.

Hovedstad: Valletta

Areal: 315 km2

Befolkningstal: 429 344 (2015)

Befolkningstal som % af den samlede befolkning i EU: 0,1 % (2015)

Bruttonationalprodukt (BNP): 8,796 milliarder EUR (2015)

Officielle EU-sprog: Maltesisk, engelsk

Styreform: Parlamentarisk republik

EU-medlemsland siden: 1. maj 2004

Pladser i Europa-Parlamentet: 6

Valuta: Euro. Med i euroområdet siden 1. januar 2008

Med i Schengenområdet? Ja, med i Schengenområdet siden 21. december 2007

Formandskab for Rådet: Malta vil for første gang have EU-formandskabet i 2017.

Malta i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 6 maltesiske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Malta English

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den maltesiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som f.eks. Kommissionen eller Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for maltesiske formandskaber:

Januar-juni 2017

Læs mere om det nuværende formandskab for Rådet Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europa-Kommissionen

Malta har udnævnt Karmenu Vella English som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for miljø, maritime anliggender og fiskeri.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et lokalkontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Malta  English Malti

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Malta har 6 repræsentanter English i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Regionsudvalget

Malta har 5 repræsentanter English i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at forslagene tager hensyn til den enkelte region i EU.

Fast repræsentation ved EU

Malta kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som en "maltesisk EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor mange penge modtager Malta, og hvor mange bidrager det med?

Medlemslandenes finansielle bidrag til EU’s budget deles ligeligt under hensyntagen til deres midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt. EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men snarere at fokusere på alle europæeres behov som helhed.

Oversigt over Maltas finanser i relation til EU i 2014:

  • Samlede EU-udgifter i Malta: 0,255 mia. euro
  • EU's samlede udgifter som % af Maltas bruttonationalindkomst (BNI): 3,34 %
  • Samlet maltesisk bidrag til EU-budgettet: 0,066 mia. euro
  • Maltas bidrag til EU’s budget som % af dets BNI: 0,86 %

Flere oplysninger om EU’s budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Malta

De penge, som Malta betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om EU-finansiering i Malta.

Praktiske oplysninger