You are here:

Malta

Malta

Malta se rozkládá na 5 ostrovech ve Středozemním moři, na jih od italského ostrova Sicílie, východně od Tuniska a na sever od Libye. Malta je jednou z nejmenších a nejhustěji osídlených zemí světa.

Nejdůležitějšími odvětvími maltského hospodářství byly v roce 2012 velkoobchod a maloobchod, doprava, pohostinské služby (21,1 %), veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (19,4 %) a průmysl (13,0 %).

Hlavními vývozními trhy Malty jsou Německo, Hong Kong a Francie. Malta dováží nejvíce z Itálie, Spojeného království a Francie.

Hlavní město: Valetta

Rozloha: 316 km2

Počet obyvatel: 417 546 (2012)

Podíl na celkovém počtu obyvatel EU: 0,1 % (2012)

HDP: 6,88 miliard eur (2012)

Úřední jazyky EU: maltština, angličtina

Politický systém: parlamentní republika

Vstup do EU: 1. května 2004

Počet křesel v Evropském parlamentu: 6

Měna členem eurozóny English od 1. ledna 2008

Je součástí schengenského prostoru? Ano, součástí schengenského prostoru je od 21. prosince 2007

Předsednictví v Radě: Rotujícího předsednictví Rady EU  se Malta ujme poprvé v roce 2017.

Malta v EU

Evropský parlament

V Evropském parlamentu zasedá 6 maltských poslanců. Další informace o nich najdete zde.

Informační kancelář Evropského parlamentu na Maltě English

Rada EU

Na půdě Rady EU se pravidelně scházejí ministři z členských států. Přijímají právní předpisy EU a koordinují své politiky. Zasedání Rady se pravidelně účastní zástupci Malty (podle příslušné oblasti politiky).

Předsednictví Rady EU

Rada Evropské unie nemá jednoho stálého předsedu (jako například Komise nebo Evropský parlament). Její činnost řídí země, která v Radě zastává předsednictví. To rotuje každých 6 měsíců.

Během těchto 6 měsíců ministři této země předsedají a pomáhají sestavovat pořad jednání Rady v jednotlivých oblastech politiky a usnadňují dialog s ostatními institucemi EU.

Období maltského předsednictví:

leden–červen 2017

Další informace o aktuálním dánském předsednictví Rady EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Evropská komise

Jako člena Evropské komise Malta nominovala Karmena Vellu English, který je odpovědný za životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov.

Komise má v každé zemi EU místní kanceláře, nazývané „zastoupení“.

Zastoupení Komise na Maltě

Evropský hospodářský a sociální výbor

Malta má v Evropském hospodářském a sociálním výboru 5 zástupců English. Tento poradní orgán – zastupující zaměstnavatele, zaměstnance a ostatní zájmové skupiny – je konzultován ohledně navrhovaných právních předpisů, aby bylo možné si udělat lepší představu o možných změnách na pracovním trhu a v sociální situaci v členských státech.

Výbor regionů

Malta má 5 zástupců English také ve Výboru regionů, v němž zasedají místní a regionální zástupci. Tento poradní výbor konzultuje návrhy právních předpisů, aby bylo zaručeno, že tyto předpisy berou v úvahu hlediska všech regionů EU.

Stále zastoupení při EU

Malta také s orgány a institucemi EU komunikuje prostřednictvím svého stálého zastoupení v Bruselu. Jeho hlavním úkolem (jakožto „velvyslanectví při EU“) je zajistit, aby maltské zájmy a politika byly v EU naplňovány co nejúčinněji.

Rozpočet a financování

Kolik prostředků Malta poskytuje do rozpočtu EU a kolik z něj dostává?

Finanční příspěvky členských států do rozpočtu EU jsou rozděleny spravedlivě podle jejich možností. Čím větší má daná země ekonomiku, tím více přispívá a naopak. Cílem rozpočtu EU není přerozdělovat bohatství, ale využívat jej tak, aby sloužil potřebám Evropanů jako celku.

Finanční prostředky směřující z EU Maltu a naopak (2012):

  • Výdaje EU na Maltě celkem: 141 milionů eur
  • Výdaje EU celkem jako % maltského HND: 2,25 %
  • Maltský příspěvek do rozpočtu EU celkem: 59,2 milionu eur
  • Maltský příspěvek do rozpočtu EU celkem jako % maltského HND: 0,94 %

Další čísla týkající se rozpočtu, příjmů a výdajů EU:

Projekty z finančních prostředků EU realizované na Maltě

Příspěvek Malty do rozpočtu EU pomáhá financovat programy a projekty ve všech zemích EU – např. výstavbu silnic, finanční podporu výzkumných pracovníků a ochranu životního prostředí.

Další informace o projektech realizovaných na Maltě a financovaných z prostředků EU.

Praktické informace