You are here:

Малта

Малта

Малта представлява архипелаг от пет острова в централната част на Средиземно море, на юг от италианския остров Сицилия, на изток от Тунис и на север от Либия. Малта е една от най-малките и най-гъсто населените страни в света.

Най-важните сектори на икономиката на Малта през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,3 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (19,4 %) и промишлеността (12,3 %).

Малта изнася най-много стоки в Германия, Хонг Конг и Франция, а най-много внася от Италия, САЩ и Обединеното кралство.

Столица: Валета

Площ: 315 км2

Население: 429 344 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,1 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 8,796 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: малтийски, английски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 6

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2008 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Малта ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС за пръв път през 2017 г.

Малта в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Малта. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Малта English

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на малтийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател (за разлика от Комисията или Парламента). Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

По време на тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на малтийското председателство:

януари — юни 2017 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Предложеният от Малта комисар в Европейската комисия е Кармену Вела English , който отговаря за околната среда, морското дело и рибарството.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Малта  English Malti

Европейски икономически и социален комитет

Малта има 6 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Малта има 5 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Малта поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Малта в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Малта?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Малта с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 0,255 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Малта: 3,34 %
  • Обща вноска на Малта в бюджета на ЕС: 0,066 милиарда EUR
  • Вноска на Малта в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 0,86 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Малта

Средствата, които Малта внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Малта се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация