You are here:

Малта

Малта

Малта представлява архипелаг от пет острова в централната част на Средиземно море, на юг от италианския остров Сицилия, на изток от Тунис и на север от Либия. Малта е една от най-малките и най-гъсто населените страни в света.

Най-важните сектори на икономиката на Малта през 2014 г. са били търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (22,3 %), публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (19,4 %) и промишлеността (12,3 %).

Малта изнася най-много стоки в Германия, Хонг Конг и Франция, а най-много внася от Италия, САЩ и Обединеното кралство.

Столица: Валета

Площ: 316 км2

Население: 425 384 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,1 % (2014 г.)

БВП: 7,912 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: малтийски, английски

Политическа система: парламентарна република

Член на ЕС от: 1 май 2004 г.

Места в Европейския парламент: 6

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 2008 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 21 декември 2007 г.

Председателство на Съвета: Малта ще поеме ротационното председателство на Съвета на ЕС за пръв път през 2017 г.

Малта в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Малта. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Малта English

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на малтийското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател (за разлика от Комисията или Парламента). Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

По време на тези 6 месеца, министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на малтийското председателство:

януари — юни 2017 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Предложеният от Малта комисар в Европейската комисия е Кармену Вела English , който отговаря за околната среда, морското дело и рибарството.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Малта

Европейски икономически и социален комитет

Малта има 6 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложени закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Малта има 5 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Малта поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Малта в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Малта?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Малта с ЕС през 2013 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства: 0,174 милиарда EUR
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от малтийския БНД: 2,58 %
  • Обща вноска на Малта в бюджета на ЕС: 0,078 милиарда EUR
  • Вноска на Малта в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД: 1,15 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Малта

Средствата, които Малта внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Малта се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация