LuksemburgLuksemburg

Članstvo v EU: ustanovna članica (1952)

Glavno mesto: Luxembourg

Celotna površina: 2 586 km²

Prebivalstvo: 0,5 milijona

Denarna enota: Članica evrskega območja od leta 1999 (€)

Schengensko območje: Članica schengenskega območja od leta 1985

Luksemburg

Veliko vojvodstvo Luksemburg je majhna državica med Belgijo, Francijo in Nemčijo. Tudi njegova zgodovina je prepletena z zgodovino velikih sosed. Pokrajina je pretežno gričevnata in gozdnata.

Luksemburg je bil vse od 10. stoletja ločena, če že ne samostojna politična enota, čeprav so mu v dolgi zgodovini vladale mnoge države in vladarske hiše. Današnji Luksemburg je dedno vojvodstvo z enodomnim parlamentarnim sistemom.

Luksemburščina je podobna nemščini. Nemščina je za večino Luksemburžanov prvi tuji jezik in jezik medijev, francoščina pa je jezik uprave.

Luksemburško gospodarstvo temelji predvsem na bančništvu, zavarovalništvu in jeklarski industriji. Pomembna sta tudi poljedelstvo in pridelava vina.

Mnoge luksemburške specialitete so značilne za gozdnate predele, denimo zajčja obara in ardenska šunka. Na jedilnem listu sta pogosti tudi domača rečna postrv in ščuka.

Luksemburg si z Nemčijo deli vinorodno dolino Mozele. Prideluje dobra in priljubljena bela vina, tako kot druge severne evropske države pa tudi dobro pivo.

Uporabne povezave

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Luksemburg

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?