You are here:

Luxemburg

Luxemburg

Het Groothertogdom Luxemburg heeft geen zeekust en wordt omringd door België, Frankrijk en Duitsland. Het is een van de kleinste landen van de EU, maar wel het rijkst per hoofd van de bevolking. Het land bestaat grotendeels uit golvende heuvels en bossen. 

De belangrijkste sectoren van de Luxemburgse economie waren in 2012 financiën en verzekeringen (24,7%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (17,8 %), en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (15,7 %).

De belangrijkst import- en exportpartners van Luxemburg zijn België, Duitsland en Frankrijk.

Hoofdstad: Luxemburg

Oppervlakte: 2586 km2

Bevolking: 524 853 (2012)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 0,1% (2012)

Bbp: 42,9 miljard euro (2012);

Officiële EU-talen: Frans, Duits

Staatsbestel: parlementaire constitutionele monarchie

EU-lidstaat sinds: 1 januari 1958

Aantal zetels in het Europees Parlement: 6

Munteenheideuro English

Schengenland? Ja, Luxemburg maakt deel uit van het Schengengebied sinds 26 maart 1995.

Voorzitterschap van de Raad:  Luxemburg is tussen 1960 en 2005 elf keer voorzitter van de Raad van de EU geweest.  De volgende keer is in 2015.

Luxemburg in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Luxemburgse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Luxemburg français 

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Luxemburgse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Luxemburg:

januari-juni 1960 | januari-juni 1963 | januari-juni 1966 | januari-juni 1969 | januari-juni 1972 | januari-juni 1976 | juli-december 1980 | juli-december 1985 | januari-juni 1991 | juli-december 1997 | januari-juni 2005 | juli-december 2015 |

Meer over het huidige voorzitterschap van de Raad van de EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Europese Commissie

De voorzitter van de Europese Commissie is de Luxemburger Jean-Claude Juncker English.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".
Vertegenwoordiging van de Commissie in Luxemburg

Europees Economisch en Sociaal Comité

Luxemburg heeft 6 vertegenwoordigers English in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Comité van de Regio's

Luxemburg heeft 6 vertegenwoordigers English in het Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Luxemburg houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Luxemburgse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Luxemburg?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Luxemburg in 2012:

  • Totale bestedingen van de EU in Luxemburg: 1,53 miljard euro
  • Totale bestedingen van de EU in Luxemburg als % van het Luxemburgse bni: 4,76%
  • Totale Luxemburgse bijdrage aan de EU-begroting: 264,7 miljoen euro
  • Luxemburgse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,82%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

  • EU-begroting in Luxemburg DeutschEnglishfrançais
  • Geld en de EU
  • EU-uitgaven en -inkomsten DeutschEnglishfrançais

Door de EU gefinancierde projecten in Luxemburg

Het geld dat Luxemburg bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Luxemburg.

Praktische informatie