You are here:

Il-Lussemburgu

Il-Lussemburgu

Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu huwa pajjiż fl-Ewropa tat-Tramuntana mdawwar bl-art minn kullimkien. Għandu l-Belġju lejn il-Punent, Franza fin-Nofsinhar u l-Ġermanja fil-Lvant. Per capita, huwa l-iktar pajjiż sinjur fl-UE apparti li huwa wieħed mill-iżgħar. Dal-pajjiż huwa fil-biċċa l-kbira magħmul minn sensiliet ta’ għoljiet wara xulxin u foresti. 

L-aktar setturi importanti tal-ekonomija tal-Lussemburgu fl-2012 kienu l-attivitajiet finanzjarji u tal-assikurazzjoni (24.7%), il-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport, l-akkomodazzjoni u s-servizzi tal-ikel (17.8%) u l-amministrazzjoni pubblika, id-difiża, l-edukazzjoni, is-saħħa tal-bniedem u l-attivitajiet ta’ xogħol soċjali (13.0%).

L-imsieħba ewlenin tal-esportazzjoni u tal-importazzjoni tal-Lussemburgu huma l-Belġju, il-Ġermanja, l-Italja u Franza.

Kapitali: Il-Lussemburgu

Daqs ġeografiku: 2586 km2

Popolazzjoni: 524,853 (2012)

Popolazzjoni bħala % tal-popolazzjoni totali tal-UE: 0.1 % (2012)

PDG: €42.918 biljun (2012)

Lingwa(i) uffiċjali tal-UE: Franċiż, Il-Ġermaniż

Sistema politika: monarkija kostituzzjonali parlamentari

Sar pajjiż membru tal-UE: 1 ta' Jannar 1958

Siġġijiet fil-Parlament Ewropew: 6

MunitaMembru taż-żona tal-euro English mill-1 ta' Jannar 1999

Membru taż-żona Schengen? Iva, membru taż-Żona Schengen mid-26 ta' Marzu 1995.

Presidenza tal-Kunsill:  Il-Lussemburgu kellu l-presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE 11-il darba bejn l-1960 u l-2005.  Id-darba li jmiss se tkun fl-2015.

Il-Lussemburgu fl-UE

Parlament Ewropew

Hemm 6 membri fil-Parlament Ewropew mil-Lussemburgu. Skopri min huma dawn il-MPE.

L-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew fil-Lussemburgu français 

Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill tal-UE, il-ministri nazzjonali jiltaqgħu b'mod regolari biex jadottaw il-liġijiet u jikkoordinaw il-politiki tal-UE. Il-laqgħat tal-Kunsill jattendu għalihom b'mod regolari rappreżenanti mill-gvern Lussemburgiż, skont il-qasam tal-politika li jkun qed jiġi indirizzat.

Il-Presidenza tal-Kunsill tal-UE

Il-Kunsill tal-UE ma għandux persuna waħda permanenti bħala President (bħal pereżempju, il-Kummissjoni jew il-Parlament). Minflok, xogħlu jitmexxa mill-pajjiż li jkollu l-Presidenza tal-Kunsill, li tinbidel kull sitt xhur.

Matul dawn is-6 xhur, il-ministri mill-gvern ta’ dak il-pajjiż imexxu u jgħinu jiddeterminaw l-aġenda tal-laqgħat tal-Kunsill f’kull qasam ta’ politika, u jiffaċilitaw id-djalogu ma’ istituzzjonijiet oħra tal-UE.

Dati tal-presidenzi Lussemburgiżi:

Jannar – Ġunju 1960 | Jannar – Ġunju 1963 | Jannar – Ġunju 1966 | Jannar – Ġunju 1969 | Jannar – Ġunju 1972 | Jannar – Ġunju 1976 | Lulju-Diċembru 1980 | Lulju-Diċembru 1985 | Jannar – Ġunju 1991 | Lulju-Diċembru 1997 | Jannar – Ġunju 2005 | Lulju-Diċembru 2015

Aktar dwar il- presidenza attwali tal-Kunsill tal-UE DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea hu Jean-Claude Juncker English, mil-Lussemburgu.

Il-Kummissjoni hi rappreżentata f’kull pajjiż tal-UE minn uffiċċju lokali, imsejjaħ “rappreżentanza”.
Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni fil-Lussemburgu

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Il-Lussemburgu għandu 6 rappreżentanti English fil-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Din l-entità konsultattiva – li tirrappreżenta lil dawk li jħaddmu, il-ħaddiema u gruppi oħra ta’ interess – hi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, sabiex tingħata idea aħjar ta’ bidliet possibbli fis-sitwazzjonijiet soċjali u tax-xogħol fil-pajjiżi membri.

Il-Kumitat tar-Reġjuni

Il-Lussemburgu għandu 6 rappreżentanti English fil-Kumitat tar-Reġjuni, l-assemblea tal-UE tar-rappreżentanti reġjonali u lokali. Din l-entità konsultattiva tiġi kkonsultata dwar il-liġijiet proposti, biex tiżgura li dawn il-liġijiet iqisu l-perspettiva minn kull reġjun tal-UE.

Ir-Rappreżentanza permanenti għall-UE

Il-Lussemburgu jikkomunika wkoll mal-istituzzjonijiet tal-UE permezz tar-rappreżentanza permanenti tiegħu fi Brussell. Bħal “Ambaxxata għall-UE” tal-Lussemburgu, il-kompitu ewlieni tagħha hu li tiżgura li l-interessi u l-politiki tal-pajjiż huma segwiti b’mod effettiv kemm jista’ jkun fl-UE.

Baġits u Finanzjament

Kemm jikkontribwixxi u jirċievi flus il-Lussemburgu?

Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-Istati Membri għall-baġit tal-UE huma kondiviżi b’mod ġust, skont il-mezzi. Aktar ma tkun kbira l-ekonomija ta' pajjiżek, aktar iħallas – u viċi versa. Il-baġit tal-UE ma jimmirax biex iqassam mill-ġdid il-ġid, imma pjuttost jiffoka fuq il-ħtiġijiet tal-Ewropej kollha b’mod ġenerali.

Analiżi tal-finanzi tal-Lussemburgu mal-UE fl-2012:

  • L-infiq totali tal-UE fil-Lussemburgu – €1.53 biljun
  • L-infiq totali tal-UE bħala % tad-DNG Lussemburgiż – 4.76%
  • Il-kontribuzzjoni totali Lussemburgiża għall-baġit tal-UE – €264.7 miljun
  • Il-kontribuzzjoni Lussemburgiża għall-baġit tal-UE bħala % tad-DGN tagħha – 0.82%

Aktar ċifri dwar il-baġit tal-UE, id-dħul u l-infiq:

  • Il-baġit tal-UE fil-Lussemburgu DeutschEnglishfrançais
  • Il-flus u l-UE
  • L-infiq tal-UE u d-dħul DeutschEnglishfrançais

Proġetti ffinanzjati mill-UE fil-Lussemburgu

Il-flus imħallsa fil-baġit tal-UE fil-Lussemburgu jgħinu biex jiġu ffinanzjati programmi u proġetti fil-pajjiżi kollha tal-UE – bħall-bini ta’ toroq, is-sussidjar ta’ riċerkaturi u l-ħarsien tal-ambjent.

Skopri aktar dwar kif il-Lussemburgu jibbenefika mill-finanzjamenti tal-UE.

Informazzjoni prattika