LuksemburgaLuksemburga

Pievienošanās gads ES: dibinātājvalsts (1952)

Galvaspilsēta: Luksemburga

Kopējā platība: 2 586 km²

Iedzīvotāji: 0,5 miljoni

Naudas vienība: Eirozonas dalībniece kopš 1999 (€)

Šengenas zona: Šengenas zonas dalībniece kopš 1985

Luksemburga

Luksemburgas Lielhercogiste ir maza valsts, ko ietver Beļģija, Francija un Vācija, un tās vēsture ir nesaraujami saistīta ar teritorijas ziņā lielākajām kaimiņvalstīm. Tās reljefs pārsvarā ir kalnains, lielu daļu teritorijas klāj meži.

Vēstures gaitā Luksemburgu pārvaldījušas dažādas valstis un valdnieki, bet kopš X gadsimta tā vienmēr ir bijusi atsevišķa politiska vienība, kaut arī ne vienmēr autonoma. Šodien Luksemburga ir lielhercogiste, ko lielhercogs nodod mantojumā savam troņmantniekam, un tai ir vienpalātas parlamentārā iekārta.

Luksemburgiešu valoda ir radniecīga vācu valodai, kuru prot gandrīz visi luksemburgieši. Vācu valodu lieto arī plašsaziņas līdzekļos. Administratīvā valoda ir franču valoda.

Luksemburgas ekonomika balstās galvenokārt uz banku darbību un apdrošināšanas nozari, kā arī tēraudrūpniecību. Svarīga ir arī lauksaimniecība un vīna ražošana.

Daudzi Luksemburgas tradicionālie ēdieni ir raksturīgi mežainai valstij. Piemēram, sautēts zaķis un šķiņķis Ardēnu gaumē. Vēl šeit regulāri pasniedz vietējo upju foreles un līdakas.

Luksemburgai un Vācijai pieder Mozeles ieleja, un plaši pazīstami un iecienīti ir vietējie baltvīni. Tāpat kā citas Ziemeļeiropas valstis, Luksemburga ražo arī izslavētas alus šķirnes.

Noderīgas saites

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Luksemburga

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?