You are here:

Luksemburg

Luksemburg

Veliko Vojvodstvo Luksemburg zemlja je sjeverne Europe bez izlaza na more koja na zapadu graniči s Belgijom, na jugu s Francuskom i na istoku s Njemačkom. Luksemburg je po glavi stanovnika najbogatija zemlja EU-a i jedna od njegovih najmanjih članica. Krajolik je uglavnom brežuljkast i šumovit. 

Najvažniji sektori luksemburškoga gospodarstva u 2013. bili su financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (26,9 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,4 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (16,1 %).

Najvažniji izvozni partneri Luksemburga jesu Njemačka, Francuska i Belgija, a najvažniji uvozni partneri Belgija, Njemačka i Francuska.

Glavni grad: Luxembourg

Površina: 2 586 km2

Broj stanovnika: 562 958 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 0,1 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 52,112 milijardi EUR (2015.)

Službeni jezik EU-a: francuski, njemački

Politički sustav: parlamentarna ustavna monarhija

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1958.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 6

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 1999.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Predsjedništvo Vijeća: Od 1960. do 2015. Luksemburg je 12 puta preuzeo rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a.

Luksemburg u Europskoj uniji

Europski parlament

Luksemburg ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Luksemburgu français  

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici luksemburške vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi luksemburškog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1960. | siječanj – lipanj 1963. | siječanj – lipanj 1966. | siječanj – lipanj 1969. | siječanj – lipanj 1972. | siječanj – lipanj 1976. | srpanj – prosinac 1980. | srpanj – prosinac 1985. | siječanj – lipanj 1991. | srpanj – prosinac 1997. | siječanj – lipanj 2005. | srpanj – prosinac 2015.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Predsjednik je Europske komisije Jean-Claude Juncker English iz Luksemburga.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.
Predstavništvo Komisije u Luksemburgu

Europski gospodarski i socijalni odbor

Luksemburg ima 6 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Luksemburg ima 5 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Luksemburg komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća luksemburškog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Luksemburg pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Luksemburga i EU-a u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Luksemburgu: 1,714 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Luksemburgu izražena kao postotak luksemburškog bruto nacionalnog dohotka (BND): 5,81 %
  • ukupni doprinos Luksemburga proračunu EU-a: 0,232 milijarde EUR
  • doprinos Luksemburga proračunu EU-a kao postotak njegova BND-a: 0,79 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Luksemburgu financira EU

Novcem koji Luksemburg uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Luksemburg.

Praktične informacije