You are here:

Luksemburg

Luksemburg

Veliko Vojvodstvo Luksemburg zemlja je sjeverne Europe bez izlaza na more koja na zapadu graniči s Belgijom, na jugu s Francuskom i na istoku s Njemačkom. Luksemburg je po glavi stanovnika najbogatija zemlja EU-a i jedna od njegovih najmanjih članica. Krajolik je uglavnom brežuljkast i šumovit. 

Najvažniji sektori luksemburškoga gospodarstva u 2012. bili su financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (24,7 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (17,8 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (15,7 %).

Najvažniji su luksemburški izvozni i uvozni partneri Belgija, Njemačka i Francuska.

Glavni grad: Luxembourg

Površina: 2586 km2

Broj stanovnika: 549 680 (2014.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 0,1 % (2014.)

BDP: 45,478 milijardi EUR (2013.)

Službeni jezik EU-a: francuski, njemački

Politički sustav: parlamentarna ustavna monarhija

Datum pristupanja EU-u: 1. siječnja 1958.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 6

Valutačlanica europodručja English od 1. siječnja 1999.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 26. ožujka 1995.

Predsjedanje Vijećem:  U razdoblju od 1960. do 2005. Luksemburg je 11 puta preuzeo rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a.  Sljedeće će predsjedanje biti 2015.

Luksemburg u Europskoj uniji

Europski parlament

Luksemburg ima šest zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Luksemburgu français 

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici luksemburške vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi luksemburškog predsjedanja:

siječanj – lipanj 1960. | siječanj – lipanj 1963. | siječanj – lipanj 1966. | siječanj – lipanj 1969. | siječanj – lipanj 1972. | siječanj – lipanj 1976. | srpanj – prosinac 1980. | srpanj – prosinac 1985. | siječanj – lipanj 1991. | srpanj – prosinac 1997. | siječanj – lipanj 2005. | srpanj – prosinac 2015.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Europska komisija

Predsjednik je Europske komisije Jean-Claude Juncker English iz Luksemburga.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.
Predstavništvo Komisije u Luksemburgu

Europski gospodarski i socijalni odbor

Luksemburg ima 6 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Luksemburg ima 6 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Luksemburg komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća luksemburškog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njegovih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Luksemburg pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Luksemburga i EU-a u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Luksemburgu: 1,598 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Luksemburgu izražena kao postotak luksemburškog BND-a: 5,14 %
  • ukupni doprinos Luksemburga proračunu EU-a: 0,310 milijarde EUR
  • doprinos Luksemburga proračunu EU-a kao postotak njegova BND-a: 1 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

  • Proračun EU-a u Luksemburgu DeutschEnglishfrançais
  • Novac i EU
  • Prihodi i rashodi EU-a DeutschEnglishfrançais

Projekti koje u Luksemburgu financira EU

Novcem koji Luksemburg uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programâ i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Luksemburg.

Praktične informacije