You are here:

Luksemburg

Luksemburg

Luksemburgi Suurhertsogiriik on sisemaariik Põhja-Euroopas, mis piirneb läänes Belgia, lõunas Prantsusmaa ja idas Saksamaaga. Luksemburg on ELi jõukaim riik (ühe elaniku kohta) ning üks selle väikseimatest liikmesriikidest. See on peamiselt mägine metsaga kaetud maa. 

Luksemburgi majanduse kõige olulisemad sektorid olid 2012. aastal finants- ja kindlustustegevus (24,7%), hulgi- ja jaekaubandus, transport, majutus ja toitlustus (17,8%), avalik haldus, riigikaitse, haridus ning tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (15,7%).

Luksemburgi peamised ekspordi- ja impordipartnerid on Belgia, Saksamaa ning Prantsusmaa.

Pealinn: Luxembourg

Pindala: 2586 km2

Rahvaarv: 549 680 (2014)

Rahvaarvu osakaal (%) kogu ELi rahvaarvust: 0,1% (2014)

SKP: 45,478 miljardit eurot (2013)

ELi ametlik keel: prantsuse, saksa keel

Poliitiline süsteem : parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia

ELi liikmesriik alates: 1. jaanuar 1958

Kohti Euroopa Parlamendis: 6

Rahaühikeuroala liige English alates 1. jaanuarist 1999

Schengeni ala liige? Jah, Luksemburg on Schengeni ala liige alates 26. märts 1995

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja:  Luksemburg oli ajavahemikus 1960–2005 Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks 11 korral.  Järgmine kord leiab see aset 2015. aastal.

Luksemburg ELis

Euroopa Parlament

Luksemburgist on Euroopa Parlamenti valitud 6 liiget. Vaadake, kes need parlamendiliikmed on.

Euroopa Parlamendi infobüroo Luksemburgis français 

Euroopa Liidu Nõukogu

Liikmesriikide ministrid kohtuvad regulaarselt Euroopa Liidu Nõukogus, et võtta vastu ELi õigusakte ja kooskõlastada poliitikat. Luksemburgi valitsuse erinevad esindajad osalevad nõukogu istungitel sõltuvalt käsitletavast poliitikavaldkonnast.

Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja

Euroopa Liidu Nõukogul ei ole alalist juhti (nagu näiteks president Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil). Nõukogu tööd juhib riik, kes on parajasti ELi nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel.

Kuue kuu jooksul juhivad asjaomase riigi valitsuse ministrid nõukogu istungeid ja aitavad määrata nende päevakorra kõigis poliitikavaldkondades ning edendada dialoogi teiste ELi institutsioonidega.

Luksemburgi eesistumiseperioodid:

jaanuar–juuni 1960 | jaanuar–juuni 1963 | jaanuar–juuni 1966 | jaanuar–juuni 1969 | jaanuar–juuni 1972 | jaanuar–juuni 1976 | juuli–detsember 1980 | juuli–detsember 1985 | jaanuar–juuni 1991 | juuli–detsember 1997 | jaanuar–juuni 2005 | juuli–detsember 2015 |

Täiendavalt Euroopa Liidu Nõukogu praeguse eesistuja DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda kohta.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni president on Jean-Claude Juncker English Luksemburgist.

Komisjonil on igas ELi liikmesriigis kohalik büroo, mida nimetatakse esinduseks.
Euroopa Komisjoni esindus Luksemburgis

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

Luksemburgil on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees 6 esindajat English. Selle nõuandva organiga, mis esindab tööandjaid, töötajaid ja muid huvirühmi, konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et saada paremini aru, kuidas tuleks muuta töö- ja sotsiaalalast olukorda liikmesriikides.

Regioonide Komitee

Luksemburgil on Regioonide Komitees 6 esindajat English. Regioonide Komitee on piirkondlike ja kohalike esindajate kogu ELi tasandil. Selle nõuandva organiga konsulteeritakse seoses õigusaktide ettepanekutega, et tagada kõnealustes õigusaktides kõigi ELi piirkondade seisukohtade arvestamine.

Alaline esindus Euroopa Liidu juures

Luksemburg suhtleb ELi institutsioonidega ka läbi oma Brüsselis asuva alalise esinduse. Selle ELi juures asuva Luksemburgi nn saatkonna peamine ülesanne on tagada riigi huvide ja poliitika võimalikult tõhus järgimine ELis.

Eelarve ja rahastamine

Kui palju Luksemburg rahaliselt panustab ning ise saab?

Liikmesriikide rahaline panus ELi eelarvesse jagatakse õiglaselt, vastavalt vahendite olemasolule. Mida suurem on riigi majandus, seda rohkem ta maksab – ja vastupidi. ELi eelarve eesmärk ei ole jagada ümber rikkust, vaid pigem keskenduda tervikuna kõigi eurooplaste vajadustele.

Luksemburgi rahaliste vahendite jaotus ELis 2014. aastal:

  • ELi kogukulud Luksemburgis – 1,598 miljardit eurot
  • ELi kogukulude osakaal (%) Luksemburgi kogurahvatulust – 5,14%
  • Luksemburgi kogupanus ELi eelarvesse – 0,310 miljardit eurot
  • Luksemburgi poolt ELi eelarvesse tehtava panuse osakaal (%) tema kogurahvatulust – 1%

Täiendavad arvandmed ELi eelarvest, tuludest ja kuludest:

  • ELi eelarve Luksemburgis DeutschEnglishfrançais
  • Raha ja EL
  • ELi kulud ja tulud DeutschEnglishfrançais

ELi rahastatud projektid Luksemburgis

Rahalised vahendid, mida Luksemburg maksab ELi eelarvesse, aitavad rahastada programme ja projekte kõigis ELi liikmesriikides sellistes valdkondades nagu teedeehitus, teadustöötajate toetamine ja keskkonnakaitse.

Lisateave selle kohta, kuidas Luksemburg ELi-poolsest rahastamisest kasu saab.

Praktiline teave