You are here:

Люксембург

Люксембург

Великото херцогство Люксембург е страна без излаз на море в Северна Европа, заобиколена от Белгия на запад, Франция на юг и Германия на изток. Това е най-малката, но и най-богатата по размер на БВП на глава от населението страна в ЕС. Територията на страната е покрита основно от хълмисти възвишения и гори. 

Най-важните сектори на икономиката на Люксембург през 2013 г. са били финансите и застраховането (26,9 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (16,1 %).

Люксембург изнася най-много стоки в Германия, Франция и Белгия, а най-много внася от Белгия, Германия и Франция.

Столица: Люксембург

Площ: 2 586 км2

Население: 549 680 (2014 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,1 % (2014 г.)

БВП: 49,428 милиарда EUR (2014 г.)

Официални езици на ЕС: френски, немски

Политическа система: парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 6

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета: в момента Люксембург е ротационен председател на Съвета на ЕС. От 1960 г. досега Люксембург е бил председател 12 пъти.

Люксембург в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Люксембург. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Люксембург français  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на люксембургското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на люксембургските председателства:

януари — юни 1960 г. | януари — юни 1963 г. | януари — юни 1966 г. | януари — юни 1969 г. | януари — юни 1972 г. | януари — юни 1976 г. | юли — декември 1980 г. | юли — декември 1985 г. | януари — юни 1991 г. | юли — декември 1997 г. | януари — юни 2005 г. | юли — декември 2015 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Deutsch français English .

Европейска комисия

Председател на Европейската комисия е Жан-Клод Юнкер English , който е от Люксембург.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.
Представителство на Комисията в Люксембург

Европейски икономически и социален комитет

Люксембург има 6 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Люксембург има 5 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Люксембург поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Люксембург в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Люксембург?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Люксембург с ЕС през 2013 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 1,598 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от люксембургския БНД — 5,14 %
  • Обща вноска на Люксембург в бюджета на ЕС — 0,310 млрд. евро
  • Вноска на Люксембург в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 1 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Люксембург

Средствата, които Люксембург внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Люксембург се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация