You are here:

Люксембург

Люксембург

Великото херцогство Люксембург е страна без излаз на море в Северна Европа, заобиколена от Белгия на запад, Франция на юг и Германия на изток. Това е най-малката, но и най-богатата по размер на БВП на глава от населението страна в ЕС. Територията на страната е покрита основно от хълмисти възвишения и гори. 

Най-важните сектори на икономиката на Люксембург през 2013 г. са били финансите и застраховането (26,9 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (17,4 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, хуманното здравеопазване и социалната дейност (16,1 %).

Люксембург изнася най-много стоки в Германия, Франция и Белгия, а най-много внася от Белгия, Германия и Франция.

Столица: Люксембург

Площ: 2 586 км2

Население: 562 958 (2015 г.)

Дял от общото население на ЕС: 0,1 % (2015 г.)

Брутен вътрешен продукт (БВП): 52,112 милиарда EUR (2015 г.)

Официални езици на ЕС: френски, немски

Политическа система: парламентарна конституционна монархия

Член на ЕС от: 1 януари 1958 г.

Места в Европейския парламент: 6

Валута: Евро. Член на еврозоната от 1 януари 1999 г.

Член на Шенгенското пространство? Да, член на Шенгенското пространство от 26 март 1995 г.

Председателство на Съвета: Люксембург е бил ротационен председател на Съвета на ЕС 12 пъти между 1960 и 2015 г.

Люксембург в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 6 членове от Люксембург. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Люксембург français  

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от ЕС заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на люксембургското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на люксембургските председателства:

януари — юни 1960 г. | януари — юни 1963 г. | януари — юни 1966 г. | януари — юни 1969 г. | януари — юни 1972 г. | януари — юни 1976 г. | юли — декември 1980 г. | юли — декември 1985 г. | януари — юни 1991 г. | юли — декември 1997 г. | януари — юни 2005 г. | юли — декември 2015 г.

Повече за настоящото председателство на Съвета на ЕС Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) slovenčina (sk)

Европейска комисия

Председател на Европейската комисия е Жан-Клод Юнкер English , който е от Люксембург.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.
Представителство на Комисията в Люксембург

Европейски икономически и социален комитет

Люксембург има 6 представители English в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Комитет на регионите

Люксембург има 5 представители English в Комитета на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Люксембург поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Люксембург в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Люксембург?

Финансовите вноски на държавите членки в бюджета на ЕС се разпределят справедливо според възможностите. Колкото по-голяма е икономиката на страната, толкова повече плаща тя, и обратно. Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

Данни за финансовите отношения на Люксембург с ЕС през 2014 г.:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 1,714 млрд. евро
  • Общ размер на предоставените от ЕС средства като процент от брутния национален доход (БНД) на Люксембург — 5,81 %
  • Обща вноска на Люксембург в бюджета на ЕС — 0,232 млрд. евро
  • Вноска на Люксембург в бюджета на ЕС като процент от нейния БНД — 0,79 %

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Люксембург

Средствата, които Люксембург внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Люксембург се възползва от финансирането от ЕС.

Практическа информация