Navigačný riadok

You are in the principal navigation of the site

Litva

Litva je najjužnejším a zároveň najväčším a najľudnatejším z troch baltských štátov. Zväčša rovinatý terén dopĺňa niekoľko vyvýšenín na západe a východe krajiny. Zmiešané lesy pokrývajú asi 30 % územia krajiny. 

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Litvy v roku 2012 boli veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (32,9 %), priemysel (25,1 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna činnosť (13,7 %).

Hlavnými vývoznými partnermi Litvy sú Rusko, Lotyšsko a Nemecko, zatiaľ čo jeho hlavnými dovoznými partnermi sú Rusko, Nemecko a Poľsko.

Hlavné mesto: Vilnius

Zemepisná rozloha: 65 300 km2

Obyvateľstvo: 3 003 641 (2012)

Obyvateľstvo ako % z celkového počtu obyvateľov EÚ: 0,6 % (2012)

HDP: 32,940 mld. EUR (2012)

Úradné jazyky EÚ: litovčina

Politický systém: parlamentná republika

Členstvo v EÚ od: 1. mája 2004

Počet poslancov v Európskom parlamente: 11

Mena: členstvo v eurozóne od roku 2015 (€)

Štát schengenského priestoru? Áno, štát schengenského priestoru od 21. decembra 2007.

Predsedníctvo Rady: Litva sa ujala rotujúceho predsedníctva Rady EÚ raz, a to v roku 2013. 

Viac

Litva v EÚ

Európsky parlament

Litva má v Európskom parlamente 11 poslancov. Poslanci EP za Litvu.

Kancelária Európskeho parlamentu v Litve lietuvių kalba 

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia litovskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Litvy:

júl až december 2013

Viac o súčasnom predsedníctve Rady EÚ DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Európska komisia

Komisárom nominovaným za Litvu do Európskej komisie je Vytenis Andriukaitis English, ktorý je zodpovedný za zdravie a bezpečnosť potravín.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Litve lietuvių kalba

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Litva má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 9 zástupcov English. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Výbor regiónov

Litva má vo Výbore regiónov 9 zástupcov English. Výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Aj Litva komunikuje s inštitúciami EÚ prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Litvy pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Litvy, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Litvy s EÚ v roku 2012:

  • Celkové výdavky EÚ v Litve – 1,833 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako percento HND Litvy – 5,84 %
  • Celkový príspevok Litvy do rozpočtu EÚ – 293,5 mil. EUR
  • Príspevok Litvy do rozpočtu EÚ ako % jej HND – 0,94 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Litve

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Litvy pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Litva využíva finančné prostriedky EÚ.

Praktické informácie o Litve