You are here:

Litouwen

Litouwen

Litouwen is het zuidelijkste, grootste en dichtst bevolkte land van de drie Baltische staten. Het land is grotendeels vlak, met enkele heuvels in het oosten en westen. Een derde van het land is bebost. 

De belangrijkste sectoren van de Litouwse economie waren in 2012 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (32,9%), industrie (25,1%), en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (13,7%).

Litouwen exporteert vooral naar Rusland, Letland en Duitsland, en importeert vooral uit Rusland, Duitsland en Polen.

Hoofdstad: Vilnius

Oppervlakte: 65 300 km2

Bevolking: 3 003 641 (2012)

Bevolking in % van de totale EU-bevolking: 0,6% (2012)

Bbp: 32,9 miljard euro (2012);

Officiële EU-talen: Litouws

Staatsbestel: parlementaire republiek

EU-lidstaat sinds: 1 mei 2004

Aantal zetels in het Europees Parlement: 11

Munteenheid: Lid van de eurozone sinds 2015 (€)

Schengenland? Ja, Litouwen maakt deel uit van het Schengengebied sinds 21 december 2007

Voorzitterschap van de Raad: Litouwen is één keer voorzitter van de Raad van de EU geweest, in 2013. 

Litouwen in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 11 Litouwse leden.

Bureau van het Europees Parlement in Litouwen lietuvių kalba 

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Wie de vertegenwoordigers van de Litouwse regering op deze vergaderingen zijn, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente individuele voorzitter (zoals bijvoorbeeld de Commissie of het Parlement). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de 6 maanden rouleert.

Gedurende deze 6 maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Litouwen:

juli-december 2013

Meer over het huidige voorzitterschap van de Raad van de EU DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda

Europese Commissie

Litouwen heeft Vytenis Andriukaitis English aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor gezondheid en voedselveiligheid.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde "vertegenwoordiging".

Vertegenwoordiging van de Commissie in Litouwen lietuvių kalba

Europees Economisch en Sociaal Comité

Litouwen heeft 9 vertegenwoordigers English in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Comité van de Regio's

Litouwen heeft 9 vertegenwoordigers English in het Comité van de Regio's, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Litouwen houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als "Litouwse ambassade bij de EU" is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Litouwen?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht verdeeld. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt. De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Financiële EU-balans voor Litouwen in 2012:

  • Totale bestedingen van de EU in Litouwen: 1,833 miljard euro
  • Totale bestedingen van de EU in Litouwen als % van het Litouwse bni: 5,84%
  • Totale Litouwse bijdrage aan de EU-begroting: 293,5 miljard euro
  • Litouwse bijdrage aan de EU-begroting als % van het bni: 0,94%

Meer cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

  • EU-begroting in Litouwen English
  • Geld en de EU
  • EU-uitgaven en -inkomsten DeutschEnglishfrançais

Door de EU gefinancierde projecten in Litouwen

Het geld dat Litouwen bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Litouwen.

Praktische informatie