You are here:

Lietuva

Lietuva

No trim Baltijas valstīm Lietuva atrodas vistālāk uz dienvidiem, tā ir arī vislielākā un visblīvāk apdzīvotā no tām. Valsts reljefs pamatā ir līdzens ar dažām neliela augstuma kalnienēm valsts rietumu un austrumu daļā. Meži aizņem mazliet vairāk nekā 30 % no valsts teritorijas. 

Lietuvas svarīgākās ekonomikas nozares 2014. gadā bija vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, transports, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumi (32,7 %), rūpniecība (23,6 %), valsts pārvalde, aizsardzība, izglītība, veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi (13,9 %).

Lietuvas galvenie eksporta partneri ir Krievija, Latvija un Polija, savukārt tās galvenie importa partneri ir Krievija, Vācija un Polija.

Galvaspilsēta: Viļņa

Platība: 65 286 km2

Iedzīvotāju skaits: 2 921 262 (2015)

Iedzīvotāju īpatsvars % no kopējā ES iedzīvotāju skaita: 0,6 % (2015)

Iekšzemes kopprodukts (IKP): 37,124 miljardi EUR (2015)

ES oficiālā valoda: lietuviešu

Valsts iekārta: parlamentāra republika

ES dalībvalsts no: 2004. gada 1. maija

Deputātu skaits Eiropas Parlamentā: 11

Valūta: Eiro. Eirozonas dalībvalsts kopš 2015. gada 1. janvāra

Šengenas zonas valsts? Jā, Šengenas zonas valsts kopš 2007. gada 21. decembra.

Padomes prezidentūra: ES Padomes rotējošā prezidentūra Lietuvas pārziņā bija vienu reizi 2013. gadā. 

Lietuva ES

Eiropas Parlaments

Lietuvai ir 11 deputāti Eiropas Parlamentā. Noskaidrojiet, kas ir šie deputāti.

Eiropas Parlamenta birojs Lietuvā lietuvių kalba  

ES Padome

ES Padomē regulāri tiekas valstu ministri, lai pieņemtu ES tiesību aktus un saskaņotu politikas pasākumus. Lietuvas valdības pārstāvji regulāri piedalās Padomes sanāksmēs atkarībā no aplūkojamās politikas jomas.

ES Padomes prezidentūra

Eiropas Savienības Padomei nav pastāvīga vienas personas vadīta prezidija (kā tas ir, piemēram, Komisijā vai Parlamentā). Padomes prezidentūru, kas ilgst sešus mēnešus, secīgi uzņemas katra dalībvalsts.

Šo sešu mēnešu laikā attiecīgās valsts valdības ministri vada dažādiem jautājumiem veltītās Padomes sanāksmes, palīdz noteikt šo sanāksmju darba kārtību un veicina dialogu ar citām ES iestādēm.

Lietuvas prezidentūras laikposms:

2013. gada jūlijs–decembris.

Vairāk par pašreizējo ES Padomes prezidentūru lasiet te Izvēlieties saites tulkojumu   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Eiropas Komisija

Lietuvā Eiropas Komisijas komisāra amatam tika izraudzīts Vītenis Andrjukaitis English , kura pārziņā ir veselība un pārtikas nekaitīgums.

Komisijai katrā ES valstī ir tā sauktās pārstāvniecības.

Komisijas pārstāvniecība Lietuvā lietuvių kalba

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Lietuvai ir 10 pārstāvji English  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Ar šo padomdevēju iestādi, kas pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un citas interešu grupas, konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, un tā sniedz informāciju par iespējamām izmaiņām dalībvalstu darba un sociālajā situācijā.

Reģionu komiteja

Lietuvai ir 9 pārstāvji English  Reģionu komitejā, kas pārstāv reģionu un pašvaldību intereses. Ar šo padomdevēju iestādi konsultējas par ierosinātajiem tiesību aktiem, tādējādi nodrošinot, ka šajos tiesību aktos ņem vērā pašvaldību un reģionu nostāju.

Pastāvīgā pārstāvniecība ES

Lietuvas pastāvīgā pārstāvniecība Briselē nodrošina saikni starp Lietuvu un ES struktūrām. Tās kā “Lietuvas vēstniecības ES” galvenais uzdevums ir pēc iespējas efektīvāk pārstāvēt valsts intereses un politiku ES.

Budžets un finansējums

Kāds ir Lietuvas finansiālais pienesums ES budžetā, un cik liels ir atbalsts, ko tā saņem?

Dalībvalstu finanšu iemaksas ES budžetā atbilstīgi to rocībai tiek sadalītas taisnīgi. Jo lielāka valsts ekonomika, jo apjomīgākas iemaksas — un otrādi. ES budžeta mērķis nav līdzekļu pārdale, bet gan visu Eiropas iedzīvotāju kā vienota kopuma vajadzību aizsardzība.

Lietuvas finanšu sadalījums 2014. gada ES budžetā:

  • ES kopējie izdevumi Lietuvā  — 1,886 miljardi EUR
  • ES kopējie izdevumi, izteikti % no Lietuvas nacionālā kopienākuma (NKI) — 5,36 %
  • Lietuvas kopējais ieguldījums ES budžetā —  0,320 miljardi EUR
  • Lietuvas iemaksas ES budžetā, izteiktas % no valsts NKI — 0,91 %

Sīkāki dati par ES budžeta ieņēmumiem un izdevumiem:

ES finansēti projekti Lietuvā

Finanšu līdzekļi, ko Lietuva iemaksā ES budžetā, palīdz finansēt Eiropas mēroga programmas un projektus, piemēram, ceļu būvi, atbalstu pētniecībai un vides aizsardzību.

Lasiet vēl par ES finansētajiem projektiem Lietuvā.

Praktiska informācija