You are here:

Lietuva

Lietuva

Lietuva yra piečiausia iš trijų Baltijos valstybių, didžiausia iš jų ir joje yra daugiausiai gyventojų. Lietuvos kraštovaizdyje vyrauja lygumos, o vakarų ir rytų aukštumose kyla kalvos. Miškai užima šiek tiek daugiau nei 30 % šalies teritorijos. 

2012 m. svarbiausi Lietuvos ekonomikos sektoriai buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos (32,9 %), pramonė (25,1 %) ir viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo veikla (13,7 %).

Pagrindinės Lietuvos eksporto partnerės yra Rusija, Latvija ir Vokietija, o pagrindinės importo partnerės – Rusija, Vokietija ir Lenkija.

Sostinė: Vilnius

Plotas: 65 300 km2

Gyventojų skaičius: 3 003 641 (2012 m.)

Gyventojų dalis (%), palyginti su bendru ES gyventojų skaičiumi: 0,6 % (2012 m.)

BVP: 32,94 mlrd. EUR (2012 m.)

Oficialioji ES kalba: lietuvių

Politinė sistema: parlamentinė respublika

ES valstybė narė nuo: 2004 m. gegužės 1 d.

Vietų skaičius Europos Parlamente: 11

Valiuta: Euro zonos narė nuo 2015 (€)

Ar priklauso Šengeno erdvei? Taip, priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Pirmininkavimas Tarybai: Lietuva rotacijos tvarka pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai vieną kartą – 2013 m. 

Lietuva Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Lietuvai atstovauja 11 narių.

Europos Parlamento biuras Lietuvoje 

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Lietuvos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Jos darbui vadovauja jai pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Lietuvos pirmininkavimo Tarybai datos:

2013 m. liepos–gruodžio mėn.

Daugiau apie šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančią šalį DeustschEnglishfrançaislatviešu valoda.

Europos Komisija

Lietuvos deleguotas Europos Komisijos narys yra Vytenis Andriukaitis English, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Lietuvoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Lietuvos atstovai English. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Regionų komitetas

Regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Lietuvai atstovauja 9 nariai English. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Lietuva taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Lietuvos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek lėšų Europos Sąjungai skiria ir iš jos gauna Lietuva?

Valstybių narių finansinis įnašas į ES biudžetą padalijamas sąžiningai, atsižvelgiant į jų pajėgumus. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai. ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o didžiausią dėmesį skirti visų europiečių poreikiams.

2012 m. Lietuvos ir ES įnašų finansiniai duomenys:

  • Iš viso ES išlaidų Lietuvoje – 1,833 mlrd. eurų.
  • Bendros ES išlaidos Lietuvoje sudaro 5,84 % šalies BNP
  • Visas Lietuvos įnašas į ES biudžetą – 293,5 mln. eurų
  • Lietuvos įnašas į ES biudžetą sudaro 0,94 % Lietuvos BNP

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Lietuvoje

Lietuvos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Lietuvai.

Praktinė informacija