You are here:

Litva

Litva

Litva je najjužnija, najveća i najnapučenija od triju baltičkih država. Zemljom uglavnom dominira ravnica, uz blago gorje na zapadu i nešto više gorsko područje na istoku. Više od 30 % površine Litve pokriveno je šumom. 

Najvažniji sektori litavskoga gospodarstva u 2014. bili su veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (32,7 %), industrija (23,6 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje, zdravstvene djelatnosti i socijalna skrb (13,9 %).

Najvažniji izvozni partneri Litve jesu Rusija, Latvija i Poljska, a najvažniji uvozni partneri Rusija, Njemačka i Poljska.

Glavni grad: Vilnius

Površina: 65 286 km2

Broj stanovnika: 2 921 262 (2015.)

Broj stanovnika kao postotak ukupnog stanovništva EU-a: 0,6 % (2015.)

Bruto domaći proizvod (BDP): 36,309 milijardi EUR (2014.)

Službeni jezici EU-a: litavski

Politički sustav: parlamentarna republika

Datum pristupanja EU-u: 1. svibnja 2004.

Broj mjesta u Europskom parlamentu: 11

Valuta: Euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2015.

Pripada li schengenskom prostoru? Da, pripada schengenskom prostoru od 21. prosinca 2007.

Predsjedanje Vijećem: Litva je jedanput, 2013., preuzela rotirajuće predsjedanje Vijećem EU-a. 

Litva u Europskoj uniji

Europski parlament

Litva ima 11 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su oni.

Ured Europskog parlamenta u Litvi lietuvių kalba  

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a nacionalni ministri redovito se sastaju radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici litavske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi litavskog predsjedanja:

srpanj – prosinac 2013.

Saznajte više o trenutačnom predsjedništvu Vijeća EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) Nederlands (nl)

Europska komisija

Vytenis Andriukaitis English povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Litva, a zadužen je za zdravlje i sigurnost hrane.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Litvi lietuvių kalba

Europski gospodarski i socijalni odbor

Litva ima 10 predstavnika English u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Odbor regija

Litva ima 9 predstavnika English u Odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir stajališta svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Litva komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća litavskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Litva pridonosi proračunu EU-a, a koliko iz njega prima?

Financijski doprinosi država članica proračunu EU-a pravedno su utvrđeni u skladu s veličinom njihova gospodarstva. Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, već odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Pregled financijskih odnosa između Litve i EU-a u 2014.:

  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Litvi: 1,886 milijarde EUR
  • ukupna sredstva EU-a dodijeljena Litvi izražena kao postotak litavskog bruto nacionalnog dohotka (BND): 5,36 %
  • ukupni doprinos Litve proračunu EU-a: 0,320 milijarde EUR
  • doprinos Litve proračunu EU-a kao postotak njezina BND-a: 0,91 %

Saznajte više o proračunu EU-a, prihodima i rashodima:

Projekti koje u Litvi financira EU

Novcem koji Litva uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Litvu.

Praktične informacije